Raadscommissie Ruimte Harderwijk bijgepraat over aardgasvrij wonen

Donderdagavond 5 november stond in het gemeentehuis het onderwerp ‘Transitievisie warmte’ op de agenda van de raadscommissie Ruimte van de gemeente Harderwijk. De raadsleden zijn door Bert van Bijsteren, wethouder duurzaamheid en Machiel Karels, projectleider bijgepraat over de stand van zaken en de plannen die er zijn om Harderwijk aardgasvrij te maken.

Na de plenaire presentatie is in kleine groepen van gedachten gewisseld over drie thema’s: buurten, beleidslijnen en participatie. Onder het kopje ‘buurten’ werd gesproken over de mogelijke oplossingen per buurt en de ideeën over een volgorde in de aanpak van het aardgasvrije maken van de gemeente. Welke technieken kunnen waar worden toegepast? En in welk tempo moet en kan dat allemaal gaan?

In de groep ‘beleidslijnen’ ging het over de focus van het beleid. Moet de aandacht vooral gericht zijn op een buurtgerichte of juist op een gemeentebrede aanpak? Of is het belangrijker om eerst mogelijke belemmeringen voor een voorspoedige uitrol van het programma te onderzoeken?

In de sessie ‘participatie’ is met de raadsleden nagedacht over de vraag hoe je inwoners en bedrijven zo goed mogelijk betrekt bij de warmtetransitie en welke rol de raad en de gemeente daarin spelen. Maar ook hoe je zo goed mogelijk hierover communiceert. Het werken aan en onderhouden van een breed maatschappelijk draagvlak is voor dit belangrijke project van groot belang. De transitievisie warmte heeft immers impact op alle gebouweigenaren en bewoners.

De plenaire presentatie kun je terugkijken via deze pagina. Het onderwerp start vanaf: 2:00:41. 


 

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud