Tijdelijk geen afsluitkosten voor gasverlaters

Wil jij van de gasaansluiting af? Dan is er goed nieuws. De afsluitkosten van ongeveer € 700 tot € 800 verdwijnen tijdelijk. Uiterlijk in maart verwacht minister Wiebes dat het afsluiten van het gas gratis wordt.

Wie nu van het gas af wil, krijgt te maken met afsluitkosten. Vanwege het hoge bedrag, is er veel onvrede onder gasverlaters. Deze onvrede leidde ertoe dat GroenLinks een motie indiende om de kosten te delen: 50% voor de netbeheerder en 50% voor de huiseigenaar. Die motie werd aangenomen en ging vanaf oktober 2020 in. Later gaf minister Wiebes aan dat het uiterlijk in maart tijdelijk gratis wordt om van het gas af te gaan.

Tijdelijk
Netbeheerders moeten de kosten voor het afsluiten van het gas in eigen klantenkring verhalen. Dit betekent dat iedereen die aangesloten blijft op het gas, betaalt voor degenen die van het gas afgaan. Minister Wiebes benadrukt dat er op dit moment nog weinig mensen zijn die van het gas afstappen. De extra kosten zullen dan ook  minimaal zijn.
Bij het opstellen van de nieuwe Energiewet zal, met het oog op de energietransitie, opnieuw gekeken worden naar de verdeling van de kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud