Subsidie voor bloemrijke akkerranden in Putten

De gemeente Putten stelt een vergoeding beschikbaar voor boeren die een natuurstrook laten inzaaien op hun akkers. De bloemrijke randen zijn goed voor (weide)vogels, vlinders en insecten. Ook geven ze een mooi beeld in het landschap. Het akkerrandenbeheer is een project van Collectief Veluwe, waarbij Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg de uitvoering coördineert.

Sinds 2014 heeft Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg al veel kilometers aan bloemrijke randen laten aanleggen langs maïsakkers en akkerbouwgewassen. De randen lagen vooral in het (zuid)westelijke deel van de Gelderse Vallei.

Dit jaar is het in de gemeente Putten mogelijk om op verschillende plekken bloemrijke randen in te zaaien. De boeren krijgen een vergoeding om het opbrengstverlies te compenseren. Zij kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan natuur en landschap.

Over de randen
De randen zijn 6 meter breed en worden eind april of begin mei ingezaaid door een loonwerker. Vaak liggen de randen langs houtwallen, bosjes of sloten. Op die plaatsen hebben ze de grootste waarde om voedsel en dekking voor vogels en dieren te bieden. In het zaadmengsel zitten granen, bloemen en kruiden. De randen mogen aangelegd worden langs percelen met snijmaïs, granen of andere akkerbouwgewassen.

Boeren die interesse hebben, kunnen voor meer informatie contact opnemen met Peter van de Veen.

Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg
Peter van de Veen
(033) 76 305 26
info@anvbao.nl

3 gedachten over “Subsidie voor bloemrijke akkerranden in Putten”

  1. Pingback: winter jazz

  2. Pingback: https://365-kw.com

  3. Pingback: mushroom strains and effects

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud