Noord Veluwse gemeenten én waterschap werken aan klimaat-robuuste regio: afspraken over opvang regenwater, groen en besparing drinkwater

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten én Waterschap Vallei en Veluwe hebben verkend hoe zij bij het bouwen van woningen en bedrijven rekening kunnen houden met het veranderende klimaat. Dit heeft geleid tot de ‘Afspraken klimaatadaptief bouwen Noord-Veluwe’. De gemeenteraden en colleges worden opgeroepen om na de verkiezingen deze afspraken als uitgangspunt te hanteren voor alle bouwwerkzaamheden.

De zeven gemeenten op de Noord-Veluwe en het waterschap hebben in 2019 afgesproken om samen te werken aan een klimaat-robuuste regio. Dit betekent dat we de gevolgen van de klimaatverandering willen beperken door maatregelen te nemen. Water wordt vastgehouden of geborgen waardoor de risico’s op wateroverlast niet toenemen. Zo veel mogelijk regenwater wordt in de bodem geïnfiltreerd waardoor de droogte wordt beperkt. Daarnaast stellen alle gemeenten hitteplannen op waarin  aandacht is voor de ouderen die extra kwetsbaar zijn tijdens hittegolven. Er worden groene plekken gecreëerd die tevens zorgen voor verkoeling van de steden en dorpen. In vele dorpen en wijken is zichtbaar dat hier aan gewerkt wordt en ook veel inwoners doen zelf actief mee. Ze worden daarbij ondersteund met kennis en geld vanuit de gemeenten.

“Ik ben trots op de samenwerking zoals we die in de Noord-Veluwe met elkaar vorm geven. Door de voorgestelde maatregelen laten we zien serieus werk te willen maken van de klimaatadaptatie. Hopelijk nemen de provincie Gelderland en de Rijksoverheid onze voorstellen over, zodat er een gelijk speelveld ontstaat en er geen concurrentie plaatsvindt tussen regio’s en gemeenten die deze maatregelen wel of niet doorvoeren”, aldus Bob Bergkamp, wethouder Oldebroek.

Bouwen voor de toekomst
De inrichting van onze woonomgeving is van groot belang om de klimaatverandering op te vangen. Samen met ander overheden en bouwbedrijven is nagedacht hoe samengewerkt kan worden aan een toekomstbestendige omgeving. De afspraken liggen er nu. Denk daarbij aan het bergen en infiltreren van minimaal de helft van de regen die valt, voldoende groen in de dorpen en steden en het besparen van drinkwater. Na de verkiezingen is het aan de nieuwe bestuurders om de afspraken ook in de praktijk te brengen.

“Als waterschap roepen wij op om bij het invullen van de woningbouwopgave toekomstbestendige keuzes te maken in water-, land en bodemgebruik. De verstedelijkingsopgave is één van de belangrijkste en meest urgente maatschappelijke opgaven. Het is de kunst om bij deze opgave de kwaliteit van de leefomgeving verder te ontwikkelen en te beschermen. Hierbij is het integreren van water, bodem en klimaatverandering bij locatiekeuzes en ruimtelijke ontwikkelingen essentieel”, aldus Frans ter Maten, heemraad van Waterschap Vallei en Veluwe.

7 gedachten over “Noord Veluwse gemeenten én waterschap werken aan klimaat-robuuste regio: afspraken over opvang regenwater, groen en besparing drinkwater”

  1. Pingback: winter outdoor coffee shop

  2. Pingback: cafe music

  3. Pingback: เครื่องครัว

  4. Pingback: ลวดสลิง

  5. Pingback: som777

  6. Pingback: url

  7. Pingback: ฟิล์มกรองแสง

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud