Nieuw Regionaal Adaptatie Plan moet wateroverlast, droogte en hittestress voorkomen

Ondergelopen straten, uitgedroogde natuurgebieden en oververhitte ouderen, drinkwatertekort in hete zomers. Dit zijn maar een paar effecten van de klimaatverandering die gaande is en waar iedereen mee te maken krijgt. Het RAP (Regionale Adaptatie Plan) is onlangs in verschillende gemeenten vastgesteld. Tijdens de regionale klimaattop op 4 december werd hierover gesproken. Het RAP biedt richting en handvatten om in onze regio klimaatbestendig(er) te maken.

Verschillende gemeenten (waaronder de zeven gemeenten van de regio Noord-Veluwe) zijn sinds 2017 als manifestpartner aangehaakt bij de ontwikkelingen in regio Vallei en Veluwe. Samen met de partners in de regio hebben zij afspraken gemaakt hoe er met de klimaatverandering om kan worden gegaan. In 2020 hebben zij samen met alle 28 gemeenten gewerkt aan een Regionale Adaptatie Plan (RAP) Klimaatadaptatie. Dit samen aanpakken is belangrijk. Wateroverlast stopt niet bij een gemeentegrens.

Over Manifest Regio Vallei en Veluwe
Op 7 december 2017 werd het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie ondertekend. Hiermee bundelden 28 gemeenten en de provincies Gelderland en Utrecht samen met Waterschap Vallei en Veluwe de krachten. Deze regionale doorvertaling van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie was het startschot voor een klimaatrobuuste regio. Op 6 december 2019 kwamen zij voor het laatst bijeen om de stand op te maken. Er werd gesproken over het opzetten van een risicodialoog en hoe te komen tot actie.

Nu, weer een jaar later, op 4 december 2020 ligt er een Regionaal Adaptatie Plan met een werkplan waarin per thema handvatten worden geboden aan gemeenten om mee aan de slag te gaan. ‘Samen werken’ is hierin het sleutelwoord waarbij het motto is: ‘regionaal delen en lokaal doen’.

Over het RAP
Het RAP is een uitwerking van het in 2017 opgestelde Regionaal Manifest Klimaatadaptatie. Het biedt concrete handvatten aan partners en beschrijft samenwerkingsafspraken op vier thema’s: prettig wonen en werken, aangenaam recreëren, de basisfuncties veiligstellen en het natuurlijke bodem- en watersysteem. Lokaal treffen gemeenten maatregelen zoals een straat herinrichten of meer groenvoorzieningen aanleggen. Aanvullend delen partners regionaal kennis met goede voorbeelden en het ontwikkelen bijvoorbeeld samen een stimuleringsregeling of een grensoverschrijdend project zoals Klimaatadaptief bouwen. De samenwerking op deze regionale schaal is uniek in Nederland.

Lees meer erover op www.klimaatvalleienveluwe.nl.

8 gedachten over “Nieuw Regionaal Adaptatie Plan moet wateroverlast, droogte en hittestress voorkomen”

  1. Pingback: spa music

  2. Pingback: relaxing jazz music

  3. Pingback: indovip gacor

  4. Pingback: พัฒนคลินิก

  5. Pingback: sex children

  6. Pingback: som777

  7. Pingback: ทรรศนะบอล

  8. Pingback: pilsakmens

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud