Heb jij een vraag over de Wijk van de Toekomst? Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen op het gebied van verduurzamen.

Waarom moeten we stoppen met het gebruik van aardgas?

In de gemeente Ermelo vinden we een duurzame leefomgeving belangrijk. Voor de inwoners en ondernemers van vandaag én voor de inwoners en ondernemers van morgen. Onze ambitie is om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat we op dat moment geen CO2 meer uitstoten en alleen maar energie gebruiken die duurzaam is opgewekt. Daarom willen we stoppen met het gebruik van aardgas. Het kabinet heeft bovendien onlangs besloten om voor 2030 te stoppen met de aardgaswinning in Groningen. We moeten dus alternatieve en duurzame manieren vinden om te koken en onze huizen te verwarmen.

De gemeente heeft vanuit de Rijksoverheid de regierol gekregen in deze warmtetransitie. Dit betekent dat zij de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moeten leiden. De gemeente heeft daarmee de taak om voor elke wijk een plan te maken om van het gas af te gaan.

Wat is de Wijk van de Toekomst?

In de gemeente Ermelo gaan we als een van de eerste gemeenten in de provincie Gelderland bekijken hoe we stapsgewijs van het aardgas af kunnen. In wijk West gaan we hiermee beginnen. Daarmee heeft de gemeente Ermelo een ‘Wijk van de Toekomst’: een wijk waarin we op zoek gaan naar een basis voor een nieuwe warmtevoorziening.

Het programma Wijk van de Toekomst van de provincie Gelderland ondersteunt gemeenten met de overgang naar nieuwe warmtevoorzieningen. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld met wijken in andere Gelderse gemeenten.

Waarom begint de warmtetransitie van de gemeente Ermelo in deze buurt?

Samen met netbeheerder Alliander en woningcoöperatie UWOON heeft de gemeente een buurtanalyse uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat een deel van wijk West een geschikte buurt is om te starten met de warmtetransitie. Het gaat om huizen aan de Arendlaan, Duifstraat, Eksterstraat, Gruttopad, Kievitstraat, Leeuwerikstaat, Lijsterlaan en de Spechtstraat. De bewoners van deze woningen hebben van ons een brief ontvangen.

Om een aantal redenen kwam deze buurt naar voren als meest geschikt om de warmtetransitie te beginnen. Dit heeft onder andere te maken met de samenstelling van de huizen in deze buurt, de combinatie van huur- en koopwoningen en de leeftijd van het gasnet.

Wat gaat er nu in deze buurt gebeuren?

Ook voor de gemeente is wonen zonder aardgas nog nieuw en daarom gaan we de komende maanden samen met Alliander, UWOON en de inwoners van deze buurt nadenken over dit onderwerp. Samen gaan we onderzoeken wat er nodig is, wie er betrokken moeten zijn, wat een realistische planning is en welk oplossingen/mogelijkheden er zijn.  Alle besluiten nemen we in overleg met de inwoners.

Ik woon niet in deze buurt, maar ik wil graag meedenken over aardgasvrij. Wat moet ik doen?

Uiteindelijk zullen alle woningen in heel Ermelo van het aardgas af gaan. De gemeente is bezig met het opstellen van een ‘warmtetransitieplan’. Hierin werken wij een globale fasering uit van alle wijken en kijken we naar de technische mogelijkheden per wijk. In elke wijk zal de omslag van aardgas naar alternatieven warmtevoorzieningen samen met de bewoners van de wijk worden vormgegeven en uitgevoerd. Elke wijk komt dus aan de beurt. Meer informatie over het het warmtetransitieplan >

Hoe kan ik een Energieadvies Wijk van de Toekomst aanvragen?

Om voor subsidie voor isolatie in aanmerking te komen is een energieadvies nodig. In het advies staat welke isolatiemaatregelen nodig zijn om de woning op energielabel B te krijgen. De gemeente Ermelo werkt voor het geven van adviezen samen met Duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam.

Huiseigenaren kunnen zich via een formulier aanmelden voor een Energieadvies.

Hoe gaat Veluwe Duurzaam om met mijn persoonlijke gegevens?

Veluwe Duurzaam coördineert de energieadviezen voor de Wijk van de Toekomst. Zij zorgt voor voldoende adviseurs en goede kwaliteit van de adviezen. Veluwe Duurzaam bewaart een kopie van de adviezen voor de duur van het project (t/m 2027) voor kennisuitwisseling tussen de adviseurs en kwaliteitsverbetering. Tevens kunnen de adviezen gebruikt worden voor anonieme wijkanalyses t.b.v. de voortgang van het project ‘Wijk van de Toekomst’. Veluwe Duurzaam deelt nooit zonder toestemming persoonlijke gegevens met derden. Zie hiervoor de Privacy & Voorwaarden van Veluwe Duurzaam.

Gemeente Ermelo heeft ook voorwaarden opgesteld voor vastleggen van persoonlijke gegevens omtrent de subsidieaanvraag van de Wijk van de Toekomst. Deze worden weergegeven op de website van de gemeente Ermelo.

Vragen of ideeën? 
Heb je nu al ideeën over het aardgasvrij maken van uw woning, straat of buurt? En wil je hierover in gesprek met de gemeente? Of heb je andere vragen? Neem contact met de gemeente Ermelo via dit mailadres. Of kijk op de website van de gemeente Ermelo via deze link.

Scroll naar boven
Naar de inhoud springen