Wijken van de Toekomst zijn gasloze wijken in Gelderland of wijken die daarnaar op weg zijn. Zij maken onderdeel uit van het Gelders Energieakkoord. In die wijken worden bewoners stapsgewijs van het aardgas afgekoppeld. Er wordt gebouwd aan een nieuwe basis voor warmtevoorziening. Uitgangspunt daarbij is dat de bewoners en hun belangen startpunt en fundament zijn.

Waarom is wijk West uitgekozen als Wijk van de Toekomst?
Als eerste stap is netbeheerder Alliander gevraagd om een buurtanalyse op te stellen. Hierbij keek Alliander in de Ermelose wijken samen met woningcoöperatie UWOON en buurten naar het type woningen, of gasleidingen toe zijn aan vervanging en naar de mogelijke alternatieven voor het gebruik van aardgas. Met deze informatie werd duidelijk welke vervolgstappen er op technisch niveau mogelijk zijn en welke wijken en buurten het meest geschikt zijn om op korte termijn aardgasvrij te worden gemaakt. Een gedeelte van wijk West bleek het meest kansrijk te zijn.

Samen met bewoners maakt de gemeente een plan
De gemeente gaat nu met alle partijen om tafel om een plan van aanpak te maken. De overgang van wonen zonder gas is een enorme klus waar goed over nagedacht moet worden en waarbij veel partijen zijn betrokken. Er is onder andere kennis en inbreng nodig van provincie, gemeente, netbeheerders, woningcoöperatie UWOON, energiebedrijven en installatiebedrijven. Bewoners spelen hierin een belangrijke rol en worden vanaf de start in het hele proces betrokken. Wat zijn alternatieve warmtevoorziening opties voor de wijk? Wordt de wijk volledig elektrisch, moeten er naar een aansluiting op een warmtenet toe, is duurzaam gas een optie of gaat er gekeken worden naar hybride systemen? Alles is nog mogelijk en gezamenlijk gaat er een plan komen.

Bewonersavonden
Tijdens verschillende bewonersavonden wordt met elkaar het proces bepaald naar een aardgasvrije wijk. De eerste bijeenkomst is geweest op 22 mei 2018. Samen wordt onderzocht wat er nodig is, wie er betrokken moeten zijn, wat een realistische planning is en welke oplossingen/mogelijkheden er zijn. Het resultaat: een wijkgerichte plan van aanpak waarin de belangen en overwegingen van alle partijen zijn meegenomen. 

UWOON bereidt de huurwoningen voor
Om de huurwoningen zo goed mogelijk voor te bereiden op de afkoppeling van het aardgas gaat woningcoöperatie UWOON in de wijk aan de slag met het isoleren van 214 woningen. Dit gaat ongeveer 2 jaar duren. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de oude spaanplaat dakplaat met de oude dakpannen, het plaatsen van nieuwe kunststof kozijnen en isolatie onder de vloer. Dit alles om de woningen naar een hoog energielabel te krijgen zodat de stap naar aardgasvrij nog maar een kleine stap is. Zij bieden bewoners gelijktijdig de mogelijkheid om 8 – 10 zonnepanelen te plaatsen tegen een aangepaste prijs. UWOON informeert de bewoners hierover tijdens een aantal bewonersavonden.

Meer informatie? Ga naar de website van de gemeente Ermelo
Of kijk bij de veelgestelde vragen.

Scroll naar boven
Naar de inhoud springen