Ondertekening uitvoeringsstrategie

Samen aan de slag voor aardgasvrij wonen in Harderwijk en Hierden

Bestuurders van woningcorporaties UWOON, Omnia Wonen, netbeheerder Alliander, lokale energiecoöperatie Endura, duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam en de gemeente Harderwijk ondertekenden op dinsdag 18 juni de uitvoeringsstrategie aardgasvrij wonen in de gemeente Harderwijk. 

De zes organisaties zijn sinds de zomer van 2018 bezig met de uitdaging die de Nederlandse overheid aan gemeenten heeft opgelegd: woonwijken voor 2050 aardgasvrij maken. De overgang naar aardgasvrij wonen is een langdurig en complex traject en heeft een direct effect op de leefomgeving. Daarom is met nadruk gekozen voor samenwerking en een aanpak waarbij de inwoners centraal staan. Betaalbaarheid, realiteitszin en stap voor stap tot resultaten komen zijn toonaangevende uitgangspunten.

Negen potentiebuurten gekozen
De eerste resultaten zijn er ook al. In januari van dit jaar was er een succesvol en druk bezocht eerste stadsgesprek. Vorige week zijn in een tweede stadsgesprek inwoners bijgepraat over de selectie van negen zogenaamde potentiebuurten. Een potentiebuurt is een buurt waar om een of meer redenen aanleiding is de komende jaren daadwerkelijk aan de slag te gaan om (een deel van) de buurt van het gas af te krijgen. In de potentiebuurten is er inzicht in wat er allemaal speelt, wijkkenmerken zijn inzichtelijk gemaakt en kansen en mogelijkheden zijn in kaart gebracht. Gekozen is voor een aanpak waarmee samen met bewoners technische en financiële oplossingen worden uitgewerkt. 

De projectgroep zet daarbij stevig in op participatie. Al voor het stadsgesprek meldden zich buurtinitiatieven om een bijdrage te leveren aan het aardgasvrij maken van hun buurt. Tijdens het tweede stadsgesprek hebben diverse nieuwe buurtinitiatieven zich hierbij aangesloten. Het is de bedoeling het proces met de potentiebuurten na de zomervakantie op te starten. Samen met de inwoners worden uitvoeringsplannen opgesteld om stap voor stap deze buurten van het gas af te krijgen. 

Bekijk hieronder een video van de ondertekening.

https://www.facebook.com/VeluweDuurzaam/videos/388821938707859/
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud