Werkgroep in beeld

Op deze pagina lees je meer over de werkgroepleden van Duurzaam Klein Stedenwaard.

Ab de Haas

Lees hier meer over Ab de Haas

“Ik heb altijd al interesse gehad in nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid. Vanaf mijn deelname aan de warmtewerkgroep van Endura werd mijn belangstelling hiervoor alleen maar groter. Maar hoe kon ik mijn doelstelling om in de toekomst van het gas af te gaan, bereiken? Natuurlijk samen met andere buurtbewoners.

Ik ben van nature een teamplayer, toen ik mijn plannen met mijn buurman Marcel van den Berg besprak werd hij ook direct enthousiast. En dat werd de basis voor het huidige project Duurzaam Klein Stedenwaard. Na Marcel ging Klaas de Vries onze werkgroep versterken gevolgd door Albert Moonen en Marijke Reitsma. Ik ben al wat ouder, dus mijn achterliggende gedachte is dan ook om een bijdrage te leveren aan een schonere wereld voor onze kinderen!”

Marijke Reitsma

Lees hier meer over Marijke Reitsma

“In het voorjaar van 2019 kreeg ik de vraag van Ab de Haas of ik een enquête wilde opstellen voor buurtbewoners waarin vragen gesteld werden over het energieverbruik van de woning en of er interesse was een buurtcollectief te starten om van het gas af te gaan. Naast technisch/praktische duurzaamheidsoplossingen voor onze woningen trek ik het verder naar bewustwording hoe we met onze aarde omgaan. Een echte eye-opener vind ik de docufilm: ‘A life on our planet’. Duurzaamheid is niet iets van de toekomst; wij zijn aan zet!

Meegenomen in het enthousiasme van Ab, Marcel, Klaas en Albert wil ik me inzetten voor een Duurzaam Klein Stedenwaard in de rol als ondersteuning secretariaat.”

Albert Moonen

Lees hier meer over Albert Moonen

“Verantwoord omgaan met het leven op aarde heb in altijd belangrijk gevonden. Van de invloed die we daar als mens op hebben ben ik me in de loop der jaren steeds bewuster geworden. Het begint met een simpels iets als afval scheiden en spullen hergebruiken maar op een gegeven moment komen ook aanpassingen voor de eigen woning in beeld.

In 2014 ben ik enthousiast geworden in het opwekken van onze eigen stroombehoefte en heb ik het initiatief genomen om in “mijn wijk” een collectief op te starten om zonnepanelen te plaatsen.

Dat heeft geresulteerd in een samenwerking met 23 adressen en een totaal geplaatst aantal van meer dan 225 zonnepanelen. Inmiddels kan ik concluderen dat wij over ongeveer 1 jaar onze investering geheel hebben terugverdiend. Een mooi resultaat met een -voor mij- belangrijk aspect dat er een mooie bijdrage geleverd is aan een duurzamere wereld. Het verder isoleren van onze woning pak ik stap voor stap op en ook daar is het effect direct merkbaar.

Maar het idee om verdere stappen te maken om op termijn van het gas los te komen liet mij niet los. Ook hierin probeer ik in collectief verband naar wegen te zoeken om dit te gaan realiseren. Daarom heb ik de aansluiting gezocht met bewoners in onze naastliggende wijk en daaruit is nu onze werkgroep Duurzaam Klein Stedenwaard ontstaan. Het spreekt me aan om op grotere schaal de mogelijkheden voor deze transitie actief te onderzoeken.”

Marcel

Lees hier meer over Marcel

“De gevolgen van klimaatverandering zijn al merkbaar. Veel mensen zitten daar niet zo mee en lekker warm weer in de zomer vind ik persoonlijk eigenlijk ook niet zo erg. Maar doordat ons klimaat op geologische tijdschaal zo langzaam verandert zijn de uiteindelijke gevolgen in een mensenleven niet goed te overzien. Het blijft lastig om ons gedrag aan te passen om die immense lange termijn effecten van droogtes tot zeespiegelstijging binnen de perken te houden.

Omdat ik graag vooruit kijk en onze aarde ‘netjes’ gebruik, wil ik daarom zo snel mogelijk energie neutraal wonen. We hebben al voldoende zonnepanelen op ons huis om jaarlijks 5000km te rijden op eigen zonne-energie en de meter na een jaar op “0” te laten staan. De isolatie van ons huis is al in orde, maar we willen heel graag van het gas af. En los van het gas is iets wat we beter en efficiënter met elkaar kunnen doen!”

Klaas de Vries

Lees hier meer over Klaas de Vries

“Het past misschien een beetje bij mijn leeftijd (68) om terug te kijken, maar ook vooruit. Al in de jaren ’70 van de vorige eeuw leerde ik op de HTS-bouwkunde dat er veel energiezuiniger kon worden gebouwd. Maar waarom deden we het dan niet? Wat was ik blij dat ik, vele jaren later, kon werken bij een overheid die de weg naar energieneutraal bouwen voorbereidde.

Nu ben ik met pensioen en wil graag meewerken om onze eigen 70-er jaren woning en –buurt te verduurzamen. De eerste stappen heb ik al gezet: vloerisolatie, een zonneboiler die ons een groot deel van het jaar gratis warm water levert en een serre buiten de gevel, die we o.a. benutten om de woonkamer te verwarmen en die de wind buiten houdt. Maar er kan nog meer: beter isoleren en als eindplaatje: van het gas af en energieneutraal wonen. Lijkt me geweldig om dat samen met de hele buurt te bereiken.”

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud