Voorwaarden The Green Games

Als je meedoet aan The Green Games ga je akkoord met deze actievoorwaarden. Hieronder lees je de voorwaarden en kom je erachter hoe je kans maakt op leuke prijzen.

1. Deelname

1.1  • The Green Games zijn opgezet voor jongeren uit de gemeente Hattem, Elburg, Ermelo, Putten, Nunspeet, Harderwijk en Oldebroek. Jongeren buiten deze regio mogen ook meedoen, maar maken geen kans op de hoofdprijs. 

1.2  • Deelnemers van alle leeftijden kunnen meedoen. De prijzen worden echter verloot onder jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar.

1.3 • Deelnemers jonger dan 18 kunnen alleen meedoen als een wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven.

1.4 • Door mee te doen aan The Green Games, geeft de wettelijk vertegenwoordiger aan dat hij/zij instemt met de actievoorwaarden en het privacy beleid. Gegevens van de deelnemers worden alleen gebruikt om te corresponderen over The Green Games.

1.5  • Als je persoonsgegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, word je uitgesloten van deelname.

1.6 • Deelname aan The Green Games is gratis.

1.7 • Alle informatie over The Green Games is te vinden op: www.thegreengames.nl

1.8 • Per deelnemer accepteren wij één inzending per opdracht. Om de uitdaging te voltooien dienen er dus 31 unieke inzendingen ingestuurd te worden.

1.9 • De actie loopt vanaf 11-04-2022 en de laatste inzending moet uiterlijk 11-05-2022 zijn ontvangen door Veluwe Duurzaam.

1.10 • Voor deelnemers gelden de volgende wedstrijdregels: de inzendingen van de voltooide challenges doe je via het aanmeldformulier op de website of op eigen social media. In dat geval gebruik je #thegreengames zodat dit terug te vinden is.  

2. Prijzen en trekking

2.1 • De winnaars worden gekozen uit alle inzendingen die binnen zijn gekomen van deelnemers uit de leeftijdscategorie 12 t/m 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Hattem, Elburg, Ermelo, Putten, Nunspeet, Harderwijk of Oldebroek.

2.2 • De prijzen worden regionaal verloot, er is geen prijs per gemeente.

2.3 • Er zijn twee categorieën waarin een prijs gewonnen kan worden: er wordt een hoofdprijs verloot onder alle deelnemers die de 31 opdrachten hebben uitgevoerd, en er wordt een prijs verloot onder de deelnemers die een originele inzending hebben gestuurd.

2.4 • Voor de eerste 300 deelnemers die 10 opdrachten uit hebben gevoerd, is een leuk presentje beschikbaar. Deze zal naar deze snelste deelnemers opgestuurd worden.

2.5 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar. Mochten onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat een prijs niet geleverd kan worden, dan behoudt Veluwe Duurzaam het recht om de prijs te vervangen voor een vergelijkbare prijs. Wij nemen in dat geval contact op met de prijswinnaar(s).

2.6 • De prijswinnaars worden gekozen door een door Veluwe Duurzaam aangewezen jury. De prijswinnaars worden ook gepubliceerd op de website.

2.7 • Over de uitslag van The Green Games kan niet worden gecorrespondeerd.

2.8 • De winnaars worden binnen 14 dagen na de sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gesteld. Wanneer de prijswinnaar binnen 14 na kennisgeving geen contact opneemt of de prijs niet claimt, behoudt Veluwe Duurzaam zich het recht om een nieuwe prijswinnaar te trekken.

2.9 • We houden de winnaars op de hoogte over de ontvangst van de prijs en de vorm waarin dit gebeurt.

3. Privacy

3.1 • De inzendingen zullen door Veluwe Duurzaam niet gebruikt worden voor externe promotiedoeleinden, maar uitsluitend binnen Veluwe Duurzaam blijven om te beoordelen en winnaars te kiezen. Mocht Veluwe Duurzaam wel een inzending als promotie willen gebruiken, dan zal zij hier uitdrukkelijk toestemming voor vragen. Inzendingen die zelf door deelnemers online geplaatst worden, zijn afhankelijk van privacy instellingen wel publiekelijk te zien.

3.2 • Als jij of je kind behoort tot de prijswinnaars, stem je ermee in dat Veluwe Duurzaam de naam, gemeente en leeftijd mag publiceren. 

3.3 • Heb jij bezwaar met artikel 3.1 en/of 3.2 van de privacy voorwaarden dan kan dit enkel voorafgaand aan deelname van deze actie schriftelijk aan Veluwe Duurzaam kenbaar gemaakt worden.

3.4 • Alle verkregen persoonsgegevens met betrekking tot The Green Games worden niet verstrekt aan derden. Als jij aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen van Veluwe Duurzaam of op een andere manier in contact wil blijven dan word jij toegevoegd aan ons e-mailbestand.

4. Aansprakelijkheid

4.1 • De actie wordt georganiseerd door Veluwe Duurzaam in samenwerking met de gemeenten Hattem, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Oldebroek.

4.2 • De boven genoemde partijen zijn onder geen beding aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook die voortvloeien uit deelname aan The Green Games.

4.3 • Aan druk of tikfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

Scroll naar top
Skip to content