Wil je direct een aanvraag doen?

Stimuleringsregeling – veelgestelde vragen

Algemeen

Voor wie is de stimuleringsregeling?

De stimuleringsregeling is voor inwoners van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Voor de regeling moet je eigenaar zijn van een woning of bedrijfspand. Huur je een pand of woning? Dan heb je toestemming nodig van de eigenaar om de vergunning te kunnen aanvragen. Je kunt een schriftelijke toestemming uploaden in het formulier. De regeling is ook beschikbaar voor VvE’s en scholen.

Voor sommige onderdelen van de regeling moet je huis of pand voor 2015 zijn gebouwd en binnen de bebouwde kom staan.

Ik heb geen e-mailadres/internet, maar wil wel de subsidie aanvragen. Kan ik het telefonisch aanvragen?

Heb je zelf geen internet of e-mailadres? Dat is geen probleem. Bij het gemeentehuis kun je een formulier ophalen die je vervolgens thuis kunt invullen en gratis kunt verzenden naar Veluwe Duurzaam.

Mag ik meerdere aanvragen indienen?

Ja, je mag meerdere aanvragen indienen. Het maximale subsidiebedrag wordt dan voor alle aanvragen aangehouden.

Mag ik ook subsidies voor meerdere onderdelen van deze regeling aanvragen?

Ja, het is toegestaan om meerdere (of zelfs alle) onderdelen aan te vragen voor één adres. Bijvoorbeeld voor ‘groendak’ en ‘bestrating weghalen’. De maximale bedragen zijn altijd leidend.

Waarom moet ik een account aanmaken en wat doen jullie daarmee?

Met het account kun je makkelijk je aanvraag indienen en op een veilige manier je gegevens achterlaten. Je kunt je aanvraag ook makkelijk tussentijds opslaan in je account als je tussendoor nog iets wil uitzoeken. Daarnaast maakt het account het makkelijk om gegevens aan te passen en foto’s en documenten veilig te uploaden.

Wij kunnen de aanvragen via het account inzien en verwerken. Nadat jouw aanvraag volledig is kun je de aanvraag versturen naar jouw gemeente. Ook dit gaat via het account.

Aanvraag indienen

Voor mijn aanvraag moet ik een schets aanleveren. Hoe doe ik dit?

In het aanvraagformulier wordt gevraagd om een schets aan te leveren. Met deze schets kan Veluwe Duurzaam en de gemeente beoordelen of de maatregelen voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld aan de stimuleringsregeling. Je kunt de schets eenvoudig op een A4-tje maken met een potlood of pen. Maak hiervan een foto of scan het in en upload hem in het vak van de schets. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB.

Hoe precies moet de schets in het aanvraagformulier zijn?

De schets mag heel eenvoudig worden opgesteld met pen/potlood en papier. De maatregel(en) moet(en) duidelijk te zien zijn op de schets. Er moet op te zien zijn waar de maatregel in de tuin komt of welk dak bijvoorbeeld voor een groendak wordt gebruikt. Met woorden kun je eventueel verduidelijken wat de maatregel is. Ook mag je in één schets meerdere maatregelen laten zien die je wilt uitvoeren. Eventuele maten kun je met cijfers aangeven in de schets.

Kan ik zelf een schets maken en aanleveren? Of moet een professional dit doen?

Laat je de maatregel uitvoeren door een Hoveniersbedrijf? Dan zal deze waarschijnlijk een schets aan je aanleveren voordat de hovenier aan de slag gaat. Deze kun je vervolgens aan het aanvraagformulier toevoegen. Ontvang je geen schets van het Hoveniersbedrijf of voer je de maatregel zelf uit? Dan mag je ook een eigen gemaakte schets aanleveren.

Hoe maak ik een foto van een ondergrondse voorziening? En wat als ik vergeten ben om tijdens het proces een foto te maken?

Voor het plaatsen van een ondergrondse voorziening is het belangrijk dat tijdens het aanleggen een foto wordt gemaakt. Op de foto moet duidelijk te zien zijn dat de infiltratiekratten in de grond zijn geplaatst. Na afloop van de werkzaamheden kunnen wij namelijk niet meer zien of de kratten er liggen, omdat ze dan bedekt zijn. Zonder foto van de voorziening kunnen wij geen toekenning doen.

Krijg ik het ook te horen als ik het formulier niet goed heb invuld?

Als het formulier niet goed of onvolledig is ingevuld ontvang je hierover een mail. Via het account kun je dan makkelijk de juiste gegevens aanvullen.

Mag ik pas aan de slag als mijn aanvraag een positief advies heeft?

Nee dat hoeft niet. Je mag de subsidie ook aanvragen als je al aan de slag bent gegaan met het uitvoeren van je maatregelen. Dan dien je een ‘definitieve aanvraag’ in. Als je nog niet bezig bent geweest kan je een ‘vooraanvraag’ indienen. Zo krijg jij alvast inzicht in het advies van Veluwe Duurzaam aan jouw gemeente en wordt het subsidiebedrag voor u gereserveerd.

Hoe lang duurt de controle van Veluwe Duurzaam en de gemeente?

Voor de beoordeling van de vooraanvraag staat 8 weken, eveneens als de beoordeling van de definitieve aanvraag. Dit is het maximaal aantal weken die nodig is. Veluwe Duurzaam zal de aanvraag zo snel mogelijk verwerken. Als er veel aanvragen binnenkomen of als een aanvraag complex is, kan het voorkomen dat de maximale tijd van 8 weken gebruikt wordt. De gemeente heeft na goedkeuring 4 weken de tijd om het bedrag over te maken.

Maatregelen

Waarom mogen bij een aantal maatregelen alleen de huiseigenaren van huizen die vóór 2015 zijn gebouwd en adressen binnen de bebouwde kom subsidie aanvragen?

Panden die na 2015 zijn gebouwd moeten een gescheiden riolering hebben. Dat betekent dat het afvalwater en het schone regenwater bij deze huizen al in aparte rioleringen wordt opgevangen. Het regenwater gaat bij deze huizen bijvoorbeeld via de straat naar een hemelwaterriool of wordt opgevangen in een infiltratiegebied (wadi). Het regenwater is hier dus al afgekoppeld. Voor deze huizen is het dus niet meer noodzakelijk om het regenwater af te koppelen. Dit is hetzelfde voor woningen buiten de bebouwde kom. Hier is vaak een gescheiden riolering op drukriolering. Oudere woningen en woningen binnen de bebouwde kom zijn vaak nog wel aangesloten op een gemengde riolering. Het schone regenwater legt hierbij kilometers af om gezuiverd te worden. Voor deze woningen is het duurzaam en verstandig om de regenpijpen af te koppelen van het riool en het water in eigen tuin op te vangen. Deze voorwaarden gelden voor ‘regenwater afkoppelen’. ‘groendak’ en ‘bestrating weghalen’.

Mag je het werk zelf uitvoeren of moet ik dit laten doen?

Je bent vrij om te kiezen: je mag het laten uitvoeren, maar je mag het ook zelf doen! Dit is niet van invloed op de hoogte van het subsidiebedrag. De subsidie wordt per onderdeel of m2 gegeven.

Wanneer is een vergunning nodig?

In de meeste gevallen heb je geen vergunning nodig. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat het terrein dat je wilt aanpakken vervuild is of dat je te maken hebt met een monumentale tuin. Dan is het vaak wel nodig om een vergunning aan te vragen. Weet je niet zeker of je een vergunning nodig hebt, vraag dit dan na bij jouw gemeente.

Hoe weet ik hoeveel water ik opvang in mijn tuin?

Het water van een bepaald dakoppervlak wordt afgevoerd via de regenpijp. Per m2 dakoppervlakte heb je een berging nodig van 20 mm (wat gelijk is aan 20 liter per afgekoppelde m2 dak). Per m2 afgekoppeld dak moet je dan in je tuin een verlaging aanbrengen.  Per afgekoppelde m2 dak moet je zorgen voor 1 m2 met een verlaging van 2 cm. Dit is de capaciteit die nodig is om genoeg water op te vangen. Je zou dus een grasveld 2 cm kunnen verlagen of je parkeerruimte bij je huis kunnen afgraven en met grind kunnen vullen. Zo kun je je auto nog kwijt en heeft het water de ruimte om weg te zakken.

Maar je kunt de centimeters ook stapelen en dus kiezen voor een kleinere ruimte die dieper is. Dit kun je bijvoorbeeld doen door middel van een grindkoffer, wadi of regenwatervijver.

Kies je voor het gebruik van grind? Let er dan wel op dat het grind dan ook ruimte inneemt. 50 liter grind is 1 m2 afgekoppelde verharding.

Ook is het belangrijk om in de gaten te houden dat – als het heel hard regent – je niet in de problemen komt. Zorg er altijd voor dat het water dan een extra plek heeft om in de grond te zakken.

Heb je hulp nodig bij het berekenen van het aantal m2? Dan kun je contact opnemen met Veluwe Duurzaam!

Wat valt er precies onder het afkoppelen van hemelwater?

Het afkoppelen van hemelwater bestaat uit drie opties:

  • Afkoppelen zonder voorzieningen.
    Dit kan simpelweg door de regenpijp door te zagen en de kant die in de bodem zit af te sluiten. Het water loopt dan je tuin in. Dit kan makkelijk áls je tuin al lager ligt en veel groen heeft waar het water kan wegzakken. Is je tuin betegeld? Dan mag deze maatregel niet worden uitgevoerd.

  • Infiltratiekratten plaatsen.
    Je kunt in je tuin onder de grond infiltratiekratten plaatsen. De kratten sluit je aan op je regenpijp. Houd hier rekening met de inhoud. Per m2 afgekoppeld dak moet er 20 liter in passen. Zorg ervoor dat de infiltratiekratten genoeg capaciteit hebben om het water op te vangen. In het geval van nood kun je gebruikmaken van een noodoverloop.

  • Aanleggen infiltratieveld.
    Een infiltratieveld kan in verschillende vormen worden aangelegd. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een wadi, regenwatervijver, grindkoffer, verlaagd grasveld of een uitgegraven parkeerplaats met grind. Het doel is om ruimte te creëren om water op te slaan en langzaam de grond in te laten trekken.
Waarom komen alleen infiltratiekratten van minimaal 410 liter in aanmerking voor de subsidie?

De infiltratiekratten van minimaal 410 liter hebben het voordeel dat ze minder snel verstopt raken dan kleinere kratten. Hierdoor kunnen ze beter regenwater bergen en neemt het infiltrerend vermogen minder snel af dan bij kleinere kratten. Bovendien zijn de kratten van minimaal 410 liter beter te reinigen, waardoor een eventuele verstopping verholpen kan worden.

Hoelang heb ik om de maatregelen uit te voeren?

Maximaal zes maanden. Als je jouw aanvraag hebt ingediend, reserveren we jouw subsidiebedrag. Heb je de maatregelen daarna uitgevoerd, dan kun je een definitieve subsidieaanvraag toesturen en ontvang je het gereserveerde bedrag. Let op: Geef dit dan binnen 6 maanden na (en in hetzelfde kalenderjaar van) de uitvoering door. Wil je bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor een regenton die je al hebt gekocht? Dan mag de bon niet ouder zijn dan zes maanden.

Kan ik ook het aangevraagde bedrag na de uitvoering van de maatregelen verhogen?

Ja, bij je eerste aanvraag stellen we het maximale bedrag op aan de hand van jouw aanvraag. Dit bedrag wordt voor jou gereserveerd. Het is wel mogelijk om deze aanvraag aan te passen. Vraag je meer aan? Houd er dan wel rekening mee dat het voor kan komen dat het beschikbare budget niet meer voldoende is om het extra bedrag uit te betalen. Het gereserveerde bedrag blijft wel voor je beschikbaar.

Ik heb een maatregel uitgevoerd voordat deze subsidie beschikbaar werd gesteld. Kan ik nog meedoen?

Nee, alleen maatregelen die zijn uitgevoerd na het ingaan van de regeling kunnen meedoen.

Waarom moet je 20 vierkante meter groendak aanleggen om in aanmerking te komen voor een subsidie?

Als je een groendak van 20 vierkante meter hebt, kun je zowel een normale als grote hoosbui opvangen. Vanaf 20 vierkante meter heeft een groendak echt ‘effect’ en belast je het riool minder.

Is het niet haalbaar om op één dak een aangesloten dak aan te leggen van 20 vierkante meter? Dan is het ook mogelijk om nog een klein deel op een ander dak op je perceel te plaatsen.

Daarbij heeft een normale woning tussen de 150 en 250 m2 verharding (inclusief deel openbare ruimte) en is 20 m2 daar ‘slechts’ een/tiende van.

Kan ik voor elke boom subsidie aanvragen?

De gemeenten hebben onderzoek gedaan naar welke bomen het beste zijn voor de natuur en welke het beste water kunnen vasthouden. Daarbij is ook rekening gehouden met de grootte van de tuin. Uit het onderzoek is een bomenlijst gekomen. In deze lijst staan de bomen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.

Waarom krijg ik geen subsidie als ik tegels vervang voor kunstgras?

Het doel van de subsidie is dat het water dat op je erf valt beter kan wegzakken. Kunstgras neemt geen water op, zoals een gezonde bodem met planten en ander groen wel doet. Daarbij zorgen planten voor verkoeling en is het goed voor de verschillende insecten in je tuin. Kunstgras kan ervoor zorgen dat de tuin minder goed afkoelt, omdat het de warmte vasthoudt. Ook vinden insecten en andere beestjes dit geen fijne plek om in te leven.

Onbeantwoorde vragen?
Stond je vraag hier niet tussen of wil je nog meer weten over deze subsidie? Bekijk dan onze webinar over de subsidie of neem contact met ons op.

Scroll naar top
Skip to content