Stimuleringsregeling – subsidiebedragen

Bekijk hieronder per gemeente welke subsidie bedragen voor verschillende maatregelen gelden.

Elburg
Afkoppelen zonder voorziening, met infiltratiekratten of infiltratieveld

Optie 1 Afkoppelen zonder voorziening: €40,-

 • Dit geldt voor maximaal 1 regenpijp.

Optie 2 Infiltratiekratten: €50,- per krat

 • Minimale inhoud infiltratiekratten: 100 liter.
 • Het maximum bedrag is €1000,-

Optie 3 Infiltratieveld: €100,- per m3 verwijderde grond voor infiltratieveld.

 • Het maximum bedrag is €1000,-

Extra voorwaarden:

 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 6 m2 verhard oppervlakte wordt van de gemengde riolering afgesloten.
 • Er wordt minimaal 20 mm berging op eigen terrein gerealiseerd.
 • Alleen toe te passen als de bodem geschikt is en je niet al op een gescheiden riolering bent aangesloten.
 • De afkoppeling mag geen overlast veroorzaken.
Planten van een boom
 • €35,- per boom.
 • Maximaal 2 bomen.
 • De boom moet een hoogstam boom zijn.
 • Bomen moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Inheemse boom
  • Fruitboom
  • Bloeiende boom
 • De oppervlakte van de tuin dient in verhouding te zijn tot de boomgrootte.
  • Kleine tuin, o.a. voortuinen (< 50 m2) : alleen keuze uit 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
  • Middelgrote tuin (50 – 200 m2) : keuze uit 2e categorie bomen (6-12m hoogte) en 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
  • Grote tuin (> 200 m2) : keuze uit 1e categorie bomen (>12m hoogte), 2e categorie bomen (6-12m hoogte) en 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
 • Houd bij het planten van een boom rekening met de erfgrens regels.
  In de gemeente Elburg geldt een erfgrensregel van 1 meter voor bomen. Voor hagen geldt een erfgrensregel van 50 cm.
  • Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan de buren? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de buren.
  • Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan grond van de gemeente? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de gemeente.
 • Maten: minimale plantmaat 12 – 14 cm stamomtrek. Voor een fruitboom is dit 10 – 12 cm stamomtrek. Natuurlijk mogen ook grotere maten gekozen worden.

Bekijk de bomen die mee doen aan de subsidie:

Bestrating verwijderen en planten plaatsen
 • €4,- per m2 met een maximum van €500,-
 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 20 m2 bestrating wordt verwijderd en vervangen door groen (geen kunstgras of grind).
Groendak of groenblauw dak aanleggen

Afhankelijk van de waterberging van het dak:

 • € 20,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van 8-20 centimeter.
 • € 30,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van 20-40 centimeter.
 • € 50,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van meer dan 40 centimeter.
 • Een maximum subsidiebedrag van €2500,-
 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 6 m2 dakoppervlakte groen/groenblauw dak.
Nuttig gebruik regenwater
 • 20% van de kosten met een maximum van €500,-
 • Alleen gebruik voor toilet en/of wasmachine en /of tuinbesproeiing.
Plaatsen regenton, regenschutting of regenzuil
 • 40% van de aanschafkosten met een maximum van €100,= of €25,- per segment.
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten.
 • Minimaal op een dak van 5 m2.
 • Minimaal 100 liter inhoud per ton/segment.
Ermelo
Afkoppelen zonder voorziening, met infiltratiekratten of infiltratieveld

Zonder voorziening: €40,-

 • Dit geldt voor maximaal 1 regenpijp.

Infiltratiekratten: €50,- per krat

Infiltratieveld: €100,- per m3 grond van infiltratieveld

 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Het maximum bedrag is €1000,-
 • Minimaal 20 m2 verhard oppervlakte wordt van de gemengde riolering afgesloten.
 • Er wordt minimaal 20 mm berging op eigen terrein gerealiseerd.
 • Alleen toe te passen als de bodem geschikt is en je niet al op een gescheiden riolering bent aangesloten.
 • De afkoppeling mag geen overlast veroorzaken.
 • Een infiltratiekrat moet minimaal een inhoud hebben van 410 liter.
Planten van een boom
 • €35,- per boom.
 • Maximaal 2 bomen.
 • De boom moet een hoogstam boom zijn.
 • Bomen moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Inheemse boom
  • Fruitboom
  • Bloeiende boom
 • De oppervlakte van de tuin dient in verhouding te zijn tot de boomgrootte.
  • Kleine tuin, o.a. voortuinen (< 50 m2) : alleen keuze uit 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
  • Middelgrote tuin (50 – 200 m2) : keuze uit 2e categorie bomen (6-12m hoogte) en 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
  • Grote tuin (> 200 m2) : keuze uit 1e categorie bomen (>12m hoogte), 2e categorie bomen (6-12m hoogte) en 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
 • Houd bij het planten van een boom rekening met de erfgrens regels.
  In de gemeente Ermelo geldt een erfgrensregel van 2 meter voor bomen. Voor hagen geldt een erfgrensregel van 50 cm.
  • Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan de buren? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de buren.
  • Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan grond van de gemeente? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de gemeente.
 • Maten: minimale plantmaat 12 – 14 cm stamomtrek. Voor een fruitboom is dit 10 – 12 cm stamomtrek. Natuurlijk mogen ook grotere maten gekozen worden. Bekijk de bomen die mee doen aan de regeling:
Bestrating verwijderen en planten plaatsen
 • €4,- per m2 met een maximum van €500,-
 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 20 m2 bestrating wordt verwijderd en vervangen door groen (geen kunstgras of grind).
Groen dak of groenblauw dak aanleggen
 • €20,- per m2 met een maximum van €2500,-
 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 20 m2 dakoppervlakte groen/groenblauw dak.
Nuttig gebruik regenwater
 • 20% van de kosten met een maximum van €500,-
 • Alleen gebruik voor toilet en/of wasmachine en /of tuinbesproeiing.
Plaatsen regenton, regenschutting of regenzuil
 • €20,- per ton of €25,- per segment.
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten.
 • Minimaal op een dak van 5 m2.
 • Minimaal 100 liter inhoud per ton/segment.
Harderwijk

Afkoppelen zonder voorziening, met infiltratiekratten of infiltratieveld

Optie 1 Afkoppelen zonder voorziening: €40,-

 • Dit geldt voor maximaal 1 regenpijp.

Optie 2 Infiltratiekratten: €50,- per krat

 • Minimale inhoud infiltratiekratten: 100 liter.
 • Het maximum bedrag is €1000,-

Optie 3 Infiltratieveld: €100,- per m3 verwijderde grond voor infiltratieveld.

 • Het maximum bedrag is €1000,-

Extra voorwaarden:

 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 6 m2 verhard oppervlakte wordt van de gemengde riolering afgesloten.
 • Er wordt minimaal 20 mm berging op eigen terrein gerealiseerd.
 • Alleen toe te passen als de bodem geschikt is en je niet al op een gescheiden riolering bent aangesloten.
 • De afkoppeling mag geen overlast veroorzaken.
Planten van een boom
 • €35,- per boom.
 • Maximaal 2 bomen.
 • De boom moet een hoogstam boom zijn.
 • Bomen moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Inheemse boom
  • Fruitboom
  • Bloeiende boom
 • De oppervlakte van de tuin dient in verhouding te zijn tot de boomgrootte.
  • Kleine tuin, o.a. voortuinen (< 50 m2) : alleen keuze uit 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
  • Middelgrote tuin (50 – 200 m2) : keuze uit 2e categorie bomen (6-12m hoogte) en 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
  • Grote tuin (> 200 m2) : keuze uit 1e categorie bomen (>12m hoogte), 2e categorie bomen (6-12m hoogte) en 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
 • Houd bij het planten van een boom rekening met de erfgrens regels.
  In de gemeente Harderwijk geldt een erfgrensregel van 2 meter voor bomen. Voor hagen geldt een erfgrensregel van 50 cm.
  • Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan de buren? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de buren.
  • Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan grond van de gemeente? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de gemeente.
 • Maten: minimale plantmaat 12 – 14 cm stamomtrek. Voor een fruitboom is dit 10 – 12 cm stamomtrek. Natuurlijk mogen ook grotere maten gekozen worden.

Bekijk de bomen die mee doen aan de regeling:

Bestrating verwijderen en planten plaatsen
 • €4,- per m2 met een maximum van €500,-
 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 20 m2 bestrating wordt verwijderd en vervangen door groen (geen kunstgras of grind).
Groen dak of groenblauw dak aanleggen

Afhankelijk van de waterberging van het dak:

 • € 20,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van 8-20 centimeter.
 • € 30,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van 20-40 centimeter.
 • € 50,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van meer dan 40 centimeter.
 • Een maximum subsidiebedrag van €2500,-
 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 6 m2 dakoppervlakte groen/groenblauw dak.
Nuttig gebruik regenwater
 • 20% van de kosten met een maximum van €500,-
 • Alleen gebruik voor toilet en/of wasmachine en /of tuinbesproeiing.
 • Er wordt minimaal 20 m2 verhard dakoppervlak afgekoppeld van de gemengde riolering.
 • Er wordt minimaal 1000 liter regenwater gebufferd ter vervanging van het gebruik van leidingwater.
Plaatsen regenton, regenschutting of regenzuil
 • €20,- per ton of €25,- per segment.
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten.
 • Minimaal op een dak van 5 m2.
 • Minimaal 100 liter inhoud per ton/segment.
Hattem
Afkoppelen zonder voorziening, met infiltratiekratten of infiltratieveld

Optie 1 Afkoppelen zonder voorziening: €40,-

 • Dit geldt voor maximaal 1 regenpijp.

Optie 2 Infiltratiekratten: €50,- per krat

 • Minimale inhoud infiltratiekratten: 100 liter.
 • Het maximum bedrag is €1000,-

Optie 3 Infiltratieveld: €100,- per m3 verwijderde grond voor infiltratieveld.

 • Het maximum bedrag is €1000,-

Extra voorwaarden:

 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 6 m2 verhard oppervlakte wordt van de gemengde riolering afgesloten.
 • Er wordt minimaal 20 mm berging op eigen terrein gerealiseerd.
 • Alleen toe te passen als de bodem geschikt is en je niet al op een gescheiden riolering bent aangesloten.
 • De afkoppeling mag geen overlast veroorzaken.
Planten van een boom
 • €35,- per boom.
 • Maximaal 2 bomen.
 • De boom moet een hoogstam boom zijn.
 • Bomen moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Inheemse boom
  • Fruitboom
  • Bloeiende boom
 • De oppervlakte van de tuin dient in verhouding te zijn tot de boomgrootte.
  • Kleine tuin, o.a. voortuinen (< 50 m2) : alleen keuze uit 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
  • Middelgrote tuin (50 – 200 m2) : keuze uit 2e categorie bomen (6-12m hoogte) en 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
  • Grote tuin (> 200 m2) : keuze uit 1e categorie bomen (>12m hoogte), 2e categorie bomen (6-12m hoogte) en 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
 • Houd bij het planten van een boom rekening met de erfgrens regels.
  In de gemeente Hattem geldt een erfgrensregel van 2 meter voor bomen. Voor hagen geldt een erfgrensregel van 50 cm.
  • Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan de buren? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de buren.
  • Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan grond van de gemeente? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de gemeente.
 • Maten: minimale plantmaat 12 – 14 cm stamomtrek. Voor een fruitboom is dit 10 – 12 cm stamomtrek. Natuurlijk mogen ook grotere maten gekozen worden.

Bekijk de bomen die mee doen aan de regeling:

Bestrating verwijderen en planten plaatsen
 • €4,- per m2 met een maximum van €500,-
 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 20 m2 bestrating wordt verwijderd en vervangen door groen (geen kunstgras of grind).
Groendak of groenblauw dak aanleggen

Afhankelijk van de waterberging van het dak:

 • € 20,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van 8-20 centimeter.
 • € 30,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van 20-40 centimeter.
 • € 50,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van meer dan 40 centimeter.
 • Een maximum subsidiebedrag van €2500,-
 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 6 m2 dakoppervlakte groen/groenblauw dak.
Nuttig gebruik regenwater
 • 20% van de kosten met een maximum van €500,-
 • Alleen gebruik voor toilet en/of wasmachine en /of tuinbesproeiing.
Plaatsen regenton, regenschutting of regenzuil
 • €20,- per ton of €25,- per segment.
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten.
 • Minimaal op een dak van 5 m2.
 • Minimaal 100 liter inhoud per ton/segment.
Nunspeet

Afkoppelen van regenwater
 • €5 per m2
 • Geen maximum. Aanvragen boven de €1000 hebben een langere proceduretijd.
 • Van toepassing op bestaande gebouwen van voor 2015 en die niet zijn aangesloten op het drukriool.
 • Minimaal 20 m2 verhard oppervlakte wordt van de gemengde riolering afgesloten.
 • Er wordt minimaal 20 mm berging op eigen terrein gerealiseerd.
 • Alleen toe te passen als de bodem geschikt is en je niet al op een gescheiden riolering bent aangesloten.
 • De afkoppeling mag geen overlast veroorzaken.
 • Niet te combineren met subsidieonderdeel regenton.
Planten van een boom
 • €35,- per boom.
 • Maximaal 2 bomen.
 • De boom moet een hoogstam boom zijn.
 • Bomen moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Inheemse boom
  • Fruitboom
  • Bloeiende boom
 • De oppervlakte van de tuin dient in verhouding te zijn tot de boomgrootte.
  • Kleine tuin, o.a. voortuinen (< 50 m2) : alleen keuze uit 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
  • Middelgrote tuin (50 – 200 m2) : keuze uit 2e categorie bomen (6-12m hoogte) en 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
  • Grote tuin (> 200 m2) : keuze uit 1e categorie bomen (>12m hoogte), 2e categorie bomen (6-12m hoogte) en 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
 • Houd bij het planten van een boom rekening met de erfgrens regels.
  In de gemeente Nunspeet geldt een erfgrensregel van 2 meter voor bomen. Voor hagen geldt een erfgrensregel van 50 cm.
  • Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan de buren? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de buren.
  • Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan grond van de gemeente? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de gemeente.
 • Maten: minimale plantmaat 12 – 14 cm stamomtrek. Voor een fruitboom is dit 10 – 12 cm stamomtrek. Natuurlijk mogen ook grotere maten gekozen worden.

Bekijk de bomen die mee doen aan de regeling:

Bestrating verwijderen en planten plaatsen
 • €4,- per m2 met een maximum van €500,-
 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 20 m2 bestrating wordt verwijderd en vervangen door groen (geen kunstgras of grind).
Groen/bruin dak aanleggen
 • Afhankelijk van de waterberging van het dak:
  • Minimaal 18 l/m2 € 20/m2 ;
  • Minimaal 30 l/m2 € 30/m2 ;
  • Meer dan 50 l /m2 € 50/m2 .
   Indien er meer dan 50% grassen, heesters en/of inheemse soorten gebruikt worden en minder dan 50% sedum dan kun je € 10,-/m2 extra aanvragen (enkel bij pakketten van 30l/m2 en meer).
   Voor een bouwkundige beoordeling van het dak wordt een bijdrage van 50% verleend tot een maximum van € 250.
 • Maximaal 250 m2.
 • Minimaal 6 m2 aaneengesloten dakoppervlakte groen/bruin dak.
Nuttig gebruik regenwater
 • 20% van de kosten met een maximum van €500,-
 • Alleen gebruik voor toilet en/of wasmachine en /of tuinbesproeiing.
Plaatsen regenton, regenschutting of regenzuil
 • €20,- per ton of €25,- per segment.
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten.
 • Minimaal op een dak van 5 m2.
 • Minimaal 100 liter inhoud per ton/segment.
Oldebroek

Afkoppelen zonder voorziening, met infiltratiekratten of infiltratieveld

Zonder voorziening: €40,-

 • Dit geldt voor maximaal 1 regenpijp.

Infiltratiekratten: €50,- per krat

Infiltratieveld: €100,- per m3 grond van infiltratieveld

 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Het maximum bedrag is €1000,-
 • Minimaal 20 m2 verhard oppervlakte wordt van de gemengde riolering afgesloten.
 • Er wordt minimaal 20 mm berging op eigen terrein gerealiseerd.
 • Alleen toe te passen als de bodem geschikt is en je niet al op een gescheiden riolering bent aangesloten.
 • De afkoppeling mag geen overlast veroorzaken.
 • Een infiltratiekrat moet minimaal een inhoud hebben van 410 liter.
Planten van een boom
 • €35,- per boom.
 • Maximaal 2 bomen.
 • De boom moet een hoogstam boom zijn.
 • Bomen moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Inheemse boom
  • Fruitboom
  • Bloeiende boom
 • De oppervlakte van de tuin dient in verhouding te zijn tot de boomgrootte.
  • Kleine tuin, o.a. voortuinen (< 50 m2) : alleen keuze uit 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
  • Middelgrote tuin (50 – 200 m2) : keuze uit 2e categorie bomen (6-12m hoogte) en 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
  • Grote tuin (> 200 m2) : keuze uit 1e categorie bomen (>12m hoogte), 2e categorie bomen (6-12m hoogte) en 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
 • Houd bij het planten van een boom rekening met de erfgrens regels.
  In de gemeente Oldebroek geldt een erfgrensregel van 2 meter voor bomen. Voor hagen geldt een erfgrensregel van 50 cm.
  • Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan de buren? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de buren.
  • Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan grond van de gemeente? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de gemeente.
 • Maten: minimale plantmaat 12 – 14 cm stamomtrek. Voor een fruitboom is dit 10 – 12 cm stamomtrek. Natuurlijk mogen ook grotere maten gekozen worden. Bekijk de bomen die mee doen aan de regeling:
Bestrating verwijderen en planten plaatsen
 • €4,- per m2 met een maximum van €500,-
 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 20 m2 bestrating wordt verwijderd en vervangen door groen (geen kunstgras of grind).
Groendak of groenblauw dak aanleggen
 • €20,- per m2 met een maximum van €2500,-
 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 20 m2 dakoppervlakte groen/groenblauw dak.
Nuttig gebruik regenwater
 • 20% van de kosten met een maximum van €500,-
 • Alleen gebruik voor toilet en/of wasmachine en /of tuinbesproeiing.
Plaatsen regenton, regenschutting of regenzuil
 • €20,- per ton of €25,- per segment.
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten.
 • Minimaal op een dak van 5m2.
 • Minimaal 100 liter inhoud per ton/segment.
Putten

Afkoppelen zonder voorziening, met infiltratiekratten of infiltratieveld

Zonder voorziening: €40,-

 • Dit geldt voor maximaal 1 regenpijp.

Infiltratiekratten: €50,- per krat

Infiltratieveld: €100,- per m3 grond van infiltratieveld

 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Het maximum bedrag is €1000,-
 • Minimaal 20 m2 verhard oppervlakte wordt van de gemengde riolering afgesloten.
 • Er wordt minimaal 20 mm berging op eigen terrein gerealiseerd.
 • Alleen toe te passen als de bodem geschikt is en je niet al op een gescheiden riolering bent aangesloten.
 • De afkoppeling mag geen overlast veroorzaken.
 • Een infiltratiekrat moet minimaal een inhoud hebben van 410 liter.
Planten van een boom

De gemeente Putten heeft een Bomenadoptieplan. Via dit plan kun je kosteloos een boom ontvangen. Deze kosteloze bomen zijn beperkt beschikbaar. De subsidie is aanvullend op het adoptieplan en is het hele jaar beschikbaar.

 • €35,- per boom.
 • Maximaal 2 bomen.
 • De boom moet een hoogstam boom zijn.
 • Bomen moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Inheemse boom
  • Fruitboom
  • Bloeiende boom
 • De oppervlakte van de tuin dient in verhouding te zijn tot de boomgrootte.
  • Kleine tuin, o.a. voortuinen (< 50 m2) : alleen keuze uit 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
  • Middelgrote tuin (50 – 200 m2) : keuze uit 2e categorie bomen (6-12m hoogte) en 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
  • Grote tuin (> 200 m2) : keuze uit 1e categorie bomen (>12m hoogte), 2e categorie bomen (6-12m hoogte) en 3e categorie bomen (tot 6m hoogte).
 • Houd bij het planten van een boom rekening met de erfgrens regels.
  In de gemeente Putten geldt een erfgrensregel van 2 meter voor bomen. Voor hagen geldt een erfgrensregel van 50 cm.
  • Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan de buren? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de buren.
  • Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan grond van de gemeente? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de gemeente.
 • Maten: minimale plantmaat 12 – 14 cm stamomtrek. Voor een fruitboom is dit 10 – 12 cm stamomtrek. Natuurlijk mogen ook grotere maten gekozen worden.

Bekijk de bomen die mee doen aan de regeling:

Bestrating verwijderen en planten plaatsen
 • €4,- per m2 met een maximum van €500,-
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 20 m2 bestrating wordt verwijderd en vervangen door groen (geen kunstgras of grind).
Groendak of groenblauw dak aanleggen
 • €20,- per m2 met een maximum van €2500,-
 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom.
 • Minimaal 20 m2 dakoppervlakte groen/groenblauw dak.
Nuttig gebruik regenwater
 • 20% van de kosten met een maximum van €500,-
 • Alleen gebruik voor toilet en/of wasmachine en /of tuinbesproeiing.
Plaatsen regenton, regenschutting of regenzuil
 • €20,- per ton of €25,- per segment.
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten.
 • Minimaal op een dak van 5 m2.
 • Minimaal 100 liter inhoud per ton/segment.

Bekijk de algemene voorwaarden van de subsidie voor je tuin.

Scroll naar boven
Naar de inhoud springen