Wil je direct een aanvraag doen?

Stimuleringsregeling – subsidiebedragen

Bekijk hieronder per gemeente welke subsidie bedragen voor verschillende maatregelen gelden. Meer informatie over maatregelen kun je hier vinden.

Elburg

Bekijk de algemene subsidie flyer voor Elburg: Klik om te bekijken.

Afkoppelen zonder voorziening, met infiltratiekratten of infiltratieveld

 • Zonder voorziening: €40,-
 • Extra voorwaarde: Dit geldt voor maximaal 1 regenpijp
 • Infiltratiekratten: €50,- per krat
 • Infiltratieveld: €100,- per m3 grond van infiltratieveld
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Het maximum bedrag is €1000,-
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20 m2 verhard oppervlakte wordt van de gemengde riolering afgesloten
 • Extra voorwaarde: Er wordt minimaal 20 mm berging op eigen terrein gerealiseerd
 • Extra voorwaarde: Alleen toe te passen als de bodem geschikt is en je niet al op een gescheiden riolering bent aangesloten
 • Extra voorwaarde: De afkoppeling mag geen overlast veroorzaken
 • Extra voorwaarde: Een infiltratiekrat moet minimaal een inhoud hebben van 410 liter

Planten van een boom

 • €35,- per boom
 • Maximaal 2 bomen
 • De boom moet een hoogstam boom zijn
 • Extra voorwaarden: Bomen moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  – Inheemse boom
  – Fruitboom
  – Bloeiende boom
 • De oppervlakte van de tuin dient in verhouding te zijn tot de boomgrootte. De uitgangspunten zijn als volgt:
  < 50m2 (o.a. voortuinen)             3e grootte boom (tot 6m hoogte)
  50 – 200 m2                                     2e grootte boom (6-12m hoogte)
  > 200 m2                                          1e grootte boom (>12m hoogte)
 • Houd bij het planten van een boom rekening met de erfgrens regels. In de gemeente Elburg geldt een erfgrensregel van 1 meter voor bomen.
  Voor hagen geldt een erfgrensregel van 50 cm. Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan de buren? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de buren. Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan grond van de gemeente? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de gemeente.
 • Maten: minimale plantmaat 12 – 14 cm stamomtrek. Voor een fruitboom is dit 10-12 cm stamomtrek. Natuurlijk mogen ook grotere maten gekozen worden. Bekijk de bomen die mee doen aan de regeling:

Bestrating verwijderen en planten plaatsen

 • €4,- per m2 met een maximum van €500,-
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20m2 bestrating wordt verwijderd en vervangen door groen

Groen dak of groenblauw dak aanleggen

 • €20,- per m2 met een maximum van €2500,-
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20 m2 dakoppervlakte groen/groen-blauw dak

Nuttig gebruik regenwater

 • 20% van de kosten met een maximum van €500,-
 • Extra voorwaarde: Alleen gebruik voor toilet en/of wasmachine en /of tuinbesproeiing

Plaatsen regenton, regenschutting of regenzuil

 • 40 % van de aanschafkosten met een maximum van €100,= per ton of €25,- per segment
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten
 • Extra voorwaarde: minimaal op een dak van 5m2
 • Extra voorwaarde: minimaal 100 liter inhoud per ton/segment
Ermelo

Bekijk de algemene subsidie flyer voor Ermelo: Klik om te bekijken.

Afkoppelen zonder voorziening, met infiltratiekratten of infiltratieveld

 • Zonder voorziening: €40,-
 • Extra voorwaarde: Dit geldt voor maximaal 1 regenpijp
 • Infiltratiekratten: €50,- per krat
 • Infiltratieveld: €100,- per m3 grond van infiltratieveld
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Het maximum bedrag is €1000,-
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20 m2 verhard oppervlakte wordt van de gemengde riolering afgesloten
 • Extra voorwaarde: Er wordt minimaal 20 mm berging op eigen terrein gerealiseerd
 • Extra voorwaarde: Alleen toe te passen als de bodem geschikt is en je niet al op een gescheiden riolering bent aangesloten
 • Extra voorwaarde: De afkoppeling mag geen overlast veroorzaken
 • Extra voorwaarde: Een infiltratiekrat moet minimaal een inhoud hebben van 410 liter

Planten van een boom

 • €35,- per boom
 • Maximaal 2 bomen
 • De boom moet een hoogstam boom zijn
 • Extra voorwaarden: Bomen moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  – Inheemse boom
  – Fruitboom
  – Bloeiende boom
 • De oppervlakte van de tuin dient in verhouding te zijn tot de boomgrootte. De uitgangspunten zijn als volgt:
  < 50m2 (o.a. voortuinen)             3e grootte boom (tot 6m hoogte)
  50 – 200 m2                                     2e grootte boom (6-12m hoogte)
  > 200 m2                                          1e grootte boom (>12m hoogte)
 • Houd bij het planten van een boom rekening met de erfgrens regels. Houd rekening met een afstand van 2 meter tot de erfgrens voor bomen. Voor hagen geldt een erfgrensregel van 50 cm. Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan de buren? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de buren. Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan grond van de gemeente? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de gemeente.
 • Maten: minimale plantmaat 12 – 14 cm stamomtrek. Voor een fruitboom is dit 10-12 cm stamomtrek. Natuurlijk mogen ook grotere maten gekozen worden. Bekijk de bomen die mee doen aan de regeling:

Bestrating verwijderen en planten plaatsen

 • €4,- per m2 met een maximum van €500,-
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20m2 bestrating wordt verwijderd en vervangen door groen

Groen dak of groenblauw dak aanleggen

 • €20,- per m2 met een maximum van €2500,-
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20 m2 dakoppervlakte groen/groen-blauw dak

Nuttig gebruik regenwater

 • 20% van de kosten met een maximum van €500,-
 • Extra voorwaarde: Alleen gebruik voor toilet en/of wasmachine en /of tuinbesproeiing

Plaatsen regenton, regenschutting of regenzuil

 • €20,- per ton of €25,- per segment
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten
 • Extra voorwaarde: minimaal op een dak van 5m2
 • Extra voorwaarde: minimaal 100 liter inhoud per ton/segment
Harderwijk

Bekijk de algemene subsidie flyer voor Harderwijk: Klik om te bekijken.

Afkoppelen zonder voorziening, met infiltratiekratten of infiltratieveld

 • Zonder voorziening: €40,-
 • Extra voorwaarde: Dit geldt voor maximaal 1 regenpijp
 • Infiltratiekratten: €50,- per krat
 • Infiltratieveld: €100,- per m3 grond van infiltratieveld
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Het maximum bedrag is €1000,-
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20 m2 verhard oppervlakte wordt van de gemengde riolering afgesloten
 • Extra voorwaarde: Er wordt minimaal 20 mm berging op eigen terrein gerealiseerd
 • Extra voorwaarde: Alleen toe te passen als de bodem geschikt is en je niet al op een gescheiden riolering bent aangesloten
 • Extra voorwaarde: De afkoppeling mag geen overlast veroorzaken
 • Extra voorwaarde: Een infiltratiekrat moet minimaal een inhoud hebben van 410 liter

Planten van een boom

 • €35,- per boom
 • Maximaal 2 bomen
 • De boom moet een hoogstam boom zijn
 • Extra voorwaarden: Bomen moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  – Inheemse boom
  – Fruitboom
  – Bloeiende boom
 • De oppervlakte van de tuin dient in verhouding te zijn tot de boomgrootte. De uitgangspunten zijn als volgt:
  < 50m2 (o.a. voortuinen)             3e grootte boom (tot 6m hoogte)
  50 – 200 m2                                     2e grootte boom (6-12m hoogte)
  > 200 m2                                          1e grootte boom (>12m hoogte)
 • Houd bij het planten van een boom rekening met de erfgrens regels. In de gemeente Harderwijk geldt een erfgrensregel van 2 meter voor bomen. Voor hagen geldt een erfgrensregel van 50 cm. Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan de buren? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de buren. Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan grond van de gemeente? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de gemeente.
 • Maten: minimale plantmaat 12 – 14 cm stamomtrek. Voor een fruitboom is dit 10-12 cm stamomtrek. Natuurlijk mogen ook grotere maten gekozen worden. Bekijk de bomen die mee doen aan de regeling:

Bestrating verwijderen en planten plaatsen

 • €4,- per m2 met een maximum van €500,-
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20m2 bestrating wordt verwijderd en vervangen door groen

Groen dak of groenblauw dak aanleggen

 • €20,- per m2 met een maximum van €2500,-
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20 m2 dakoppervlakte groen/groen-blauw dak

Nuttig gebruik regenwater

 • 20% van de kosten met een maximum van €500,-
 • Extra voorwaarde: Alleen gebruik voor toilet en/of wasmachine en /of tuinbesproeiing
 • Extra voorwaarde: Er wordt minimaal 20 m2 verhard dakoppervlak afgekoppeld van de gemengde riolering;
 • Extra voorwaarde: Er wordt minimaal 1000 liter regenwater gebufferd ter vervanging van het gebruik van leidingwater.

Plaatsen regenton, regenschutting of regenzuil

 • €20,- per ton of €25,- per segment
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten
 • Extra voorwaarde: minimaal op een dak van 5m2
 • Extra voorwaarde: minimaal 100 liter inhoud per ton/segment
Hattem

Bekijk de algemene subsidie flyer voor Hattem: Klik om te bekijken.

Afkoppelen zonder voorziening, met infiltratiekratten of infiltratieveld

 • Zonder voorziening: €40,-
 • Extra voorwaarde: Dit geldt voor maximaal 1 regenpijp
 • Infiltratiekratten: €50,- per krat
 • Infiltratieveld: €100,- per m3 grond van infiltratieveld
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Het maximum bedrag is €1000,-
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20 m2 verhard oppervlakte wordt van de gemengde riolering afgesloten
 • Extra voorwaarde: Er wordt minimaal 20 mm berging op eigen terrein gerealiseerd
 • Extra voorwaarde: Alleen toe te passen als de bodem geschikt is en je niet al op een gescheiden riolering bent aangesloten
 • Extra voorwaarde: De afkoppeling mag geen overlast veroorzaken
 • Extra voorwaarde: Een infiltratiekrat moet minimaal een inhoud hebben van 410 liter

Planten van een boom

 • €35,- per boom
 • Maximaal 2 bomen
 • De boom moet een hoogstam boom zijn
 • Extra voorwaarden: Bomen moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  – Inheemse boom
  – Fruitboom
  – Bloeiende boom
 • De oppervlakte van de tuin dient in verhouding te zijn tot de boomgrootte. De uitgangspunten zijn als volgt:
  < 50m2 (o.a. voortuinen)             3e grootte boom (tot 6m hoogte)
  50 – 200 m2                                     2e grootte boom (6-12m hoogte)
  > 200 m2                                          1e grootte boom (>12m hoogte)
 • Houd bij het planten van een boom rekening met de erfgrens regels. In de gemeente Hattem geldt een erfgrensregel van 2 meter voor bomen. Voor hagen geldt een erfgrensregel van 50 cm. Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan de buren? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de buren. Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan grond van de gemeente? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de gemeente.
 • Maten: minimale plantmaat 12 – 14 cm stamomtrek. Voor een fruitboom is dit 10-12 cm stamomtrek. Natuurlijk mogen ook grotere maten gekozen worden. Bekijk de bomen die mee doen aan de regeling:

Bestrating verwijderen en planten plaatsen

 • €4,- per m2 met een maximum van €500,-
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20m2 bestrating wordt verwijderd en vervangen door groen

Groen dak of groenblauw dak aanleggen

 • €20,- per m2 met een maximum van €2500,-
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20 m2 dakoppervlakte groen/groen-blauw dak

Nuttig gebruik regenwater

 • 20% van de kosten met een maximum van €500,-
 • Extra voorwaarde: Alleen gebruik voor toilet en/of wasmachine en /of tuinbesproeiing

Plaatsen regenton, regenschutting of regenzuil

 • €20,- per ton of €25,- per segment
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten
 • Extra voorwaarde: minimaal op een dak van 5m2
 • Extra voorwaarde: minimaal 100 liter inhoud per ton/segment
Nunspeet

Bekijk de algemene subsidie flyer voor Nunspeet: Klik om te bekijken.

Afkoppelen

 • €5 per m2
 • Geen maximum. Aanvragen boven de €1000 hebben een langere proceduretijd
 • Van toepassing op bestaande gebouwen van voor 2015 en die niet zijn aangesloten op het drukriool
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20m2 verhard oppervlakte wordt van de gemengde riolering afgesloten
 • Extra voorwaarde: Er wordt minimaal 20 mm berging op eigen terrein gerealiseerd
 • Extra voorwaarde: Alleen toe te passen als de bodem geschikt is en je niet al op een gescheiden riolering bent aangesloten
 • Extra voorwaarde: De afkoppeling mag geen overlast veroorzaken
 • Extra voorwaarde: Niet te combineren met subsidieonderdeel regenton

Planten van een boom

 • €35,- per boom
 • Maximaal 2 bomen
 • De boom moet een hoogstam boom zijn
 • Extra voorwaarden: Bomen moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  – Inheemse boom
  – Fruitboom
  – Bloeiende boom
 • De oppervlakte van de tuin dient in verhouding te zijn tot de boomgrootte. De uitgangspunten zijn als volgt:
  < 50m2 (o.a. voortuinen)             3e grootte boom (tot 6m hoogte)
  50 – 200 m2                                     2e grootte boom (6-12m hoogte)
  > 200 m2                                          1e grootte boom (>12m hoogte)
 • Houd bij het planten van een boom rekening met de erfgrens regels. In de gemeente Nunspeet geldt een erfgrensregel van 1 meter voor bomen. Voor hagen geldt een erfgrensregel van 50 cm. Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan de buren? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de buren. Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan grond van de gemeente? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de gemeente.
 • Maten: minimale plantmaat 12 – 14 cm stamomtrek. Voor een fruitboom is dit 10-12 cm stamomtrek. Natuurlijk mogen ook grotere maten gekozen worden. Bekijk de bomen die mee doen aan de regeling:

Vergroenen

 • €4,- per m2 met een maximum van €500,-
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20m2 bestrating wordt verwijderd en vervangen door groen

Groen/bruin dak

 • Afhankelijk van de waterberging van het dak:
  -Minimaal 18 l/m2 € 20/m2 ;
  -Minimaal 30 l/m2 € 30/m2 ;
  -Meer dan 50 l /m2 € 50/m2 .
  Indien er meer dan 50% grassen, heesters en/of inheemse soorten gebruikt worden en minder dan 50% sedum dan kun je € 10,-/m2 extra aanvragen (enkel bij pakketten van 30l/m2 en meer).
  Voor een bouwkundige beoordeling van het dak wordt een bijdrage van 50% verleend tot een maximum van € 250.
 • Maximaal 250 m2
 • Extra voorwaarde: Minimaal 6m2 aaneengesloten dakoppervlakte groen/bruin dak

Nuttig gebruik regenwater

 • 20% van de kosten met een maximum van €500,-
 • Extra voorwaarde: Alleen gebruik voor toilet en/of wasmachine en /of tuinbesproeiing

Plaatsen regenton, regenschutting of regenzuil

 • €20,- per ton of €25,- per segment
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten
 • Extra voorwaarde: minimaal op een dak van 5m2
 • Extra voorwaarde: minimaal 100 liter inhoud per ton/segment
Oldebroek

Bekijk de algemene subsidie flyer voor Oldebroek: Klik om te bekijken.

Afkoppelen zonder voorziening, met infiltratiekratten of infiltratieveld

 • Zonder voorziening: €40,-
 • Extra voorwaarde: Dit geldt voor maximaal 1 regenpijp
 • Infiltratiekratten: €50,- per krat
 • Infiltratieveld: €100,- per m3 grond van infiltratieveld
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Het maximum bedrag is €1000,-
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20 m2 verhard oppervlakte wordt van de gemengde riolering afgesloten
 • Extra voorwaarde: Er wordt minimaal 20 mm berging op eigen terrein gerealiseerd
 • Extra voorwaarde: Alleen toe te passen als de bodem geschikt is en je niet al op een gescheiden riolering bent aangesloten
 • Extra voorwaarde: De afkoppeling mag geen overlast veroorzaken
 • Extra voorwaarde: Een infiltratiekrat moet minimaal een inhoud hebben van 410 liter

Planten van een boom

 • €35,- per boom
 • Maximaal 2 bomen
 • De boom moet een hoogstam boom zijn
 • Extra voorwaarden: Bomen moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  – Inheemse boom
  – Fruitboom
  – Bloeiende boom
 • De oppervlakte van de tuin dient in verhouding te zijn tot de boomgrootte. De uitgangspunten zijn als volgt:
  < 50m2 (o.a. voortuinen)             3e grootte boom (tot 6m hoogte)
  50 – 200 m2                                     2e grootte boom (6-12m hoogte)
  > 200 m2                                          1e grootte boom (>12m hoogte)
 • Houd bij het planten van een boom rekening met de erfgrens regels. Houd rekening met een afstand van 2 meter tot de erfgrens voor bomen. Voor hagen geldt een erfgrensregel van 50 cm. Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan de buren? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de buren. Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan grond van de gemeente? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de gemeente.
 • Maten: minimale plantmaat 12 – 14 cm stamomtrek. Voor een fruitboom is dit 10-12 cm stamomtrek. Natuurlijk mogen ook grotere maten gekozen worden. Bekijk de bomen die mee doen aan de regeling:

Bestrating verwijderen en planten plaatsen

 • €4,- per m2 met een maximum van €500,-
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20m2 bestrating wordt verwijderd en vervangen door groen

Groen dak of groenblauw dak aanleggen

 • €20,- per m2 met een maximum van €2500,-
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20 m2 dakoppervlakte groen/groen-blauw dak

Nuttig gebruik regenwater

 • 20% van de kosten met een maximum van €500,-
 • Extra voorwaarde: Alleen gebruik voor toilet en/of wasmachine en /of tuinbesproeiing

Plaatsen regenton, regenschutting of regenzuil

 • €20,- per ton of €25,- per segment
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten
 • Extra voorwaarde: minimaal op een dak van 5m2
 • Extra voorwaarde: minimaal 100 liter inhoud per ton/segment
Putten

Bekijk de algemene subsidie flyer voor Putten: Klik om te bekijken.

Afkoppelen zonder voorziening, met infiltratiekratten of infiltratieveld

 • Zonder voorziening: €40,-
 • Extra voorwaarde: Dit geldt voor maximaal 1 regenpijp
 • Infiltratiekratten: €50,- per krat
 • Infiltratieveld: €100,- per m3 grond van infiltratieveld
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Het maximum bedrag is €1000,-
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20 m2 verhard oppervlakte wordt van de gemengde riolering afgesloten
 • Extra voorwaarde: Er wordt minimaal 20 mm berging op eigen terrein gerealiseerd
 • Extra voorwaarde: Alleen toe te passen als de bodem geschikt is en je niet al op een gescheiden riolering bent aangesloten
 • Extra voorwaarde: De afkoppeling mag geen overlast veroorzaken
 • Extra voorwaarde: Een infiltratiekrat moet minimaal een inhoud hebben van 410 liter

Planten van een boom

 • €35,- per boom
 • Maximaal 2 bomen
 • De boom moet een hoogstam boom zijn
 • Extra voorwaarden: Bomen moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  – Inheemse boom
  – Fruitboom
  – Bloeiende boom
 • De oppervlakte van de tuin dient in verhouding te zijn tot de boomgrootte. De uitgangspunten zijn als volgt:
  < 50m2 (o.a. voortuinen)             3e grootte boom (tot 6m hoogte)
  50 – 200 m2                                     2e grootte boom (6-12m hoogte)
  > 200 m2                                          1e grootte boom (>12m hoogte)
 • Houd bij het planten van een boom rekening met de erfgrens regels. In de gemeente Putten geldt een erfgrensregel van 2 meter voor bomen. Voor hagen geldt een erfgrensregel van 50 cm. Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan de buren? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de buren. Staat de haag dichter op het erf dat grenst aan grond van de gemeente? Dan heb je een bewijs van toestemming nodig van de gemeente.
 • Maten: minimale plantmaat 12 – 14 cm stamomtrek. Voor een fruitboom is dit 10-12 cm stamomtrek. Natuurlijk mogen ook grotere maten gekozen worden. Bekijk de bomen die mee doen aan de regeling:

Extra voorwaarde: Gemeente Putten heeft een Bomenadoptieplan. Via dit plan kun je kosteloos een boom ontvangen. Deze kosteloze bomen zijn beperkt beschikbaar. De subsidie is aanvullend op het adoptieplan en is het hele jaar beschikbaar.

Bestrating verwijderen en planten plaatsen

 • €4,- per m2 met een maximum van €500,-
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20m2 bestrating wordt verwijderd en vervangen door groen

Groen dak of groenblauw dak aanleggen

 • €20,- per m2 met een maximum van €2500,-
 • Van toepassing op alle panden voor 2015 binnen de bebouwde kom
 • Extra voorwaarde: Minimaal 20 m2 dakoppervlakte groen/groen-blauw dak

Nuttig gebruik regenwater

 • 20% van de kosten met een maximum van €500,-
 • Extra voorwaarde: Alleen gebruik voor toilet en/of wasmachine en /of tuinbesproeiing

Plaatsen regenton, regenschutting of regenzuil

 • €20,- per ton of €25,- per segment
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten
 • Extra voorwaarde: minimaal op een dak van 5m2
 • Extra voorwaarde: minimaal 100 liter inhoud per ton/segment

Bekijk hier de voorwaarden van de subsidie

Scroll naar top
Skip to content