In de gemeente Putten zijn er verschillende subsidies en leningen waar je gebruik van kunt maken wanneer je aan de slag wilt met duurzaamheid. Zowel voor particulieren, verenigingen en stichtingen als voor bedrijven zijn er in de gemeente subsidies en leningen. Bekijk hieronder waarvoor je een financiële regeling kunt treffen.

Particulieren

Wonen

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kun je als woningeigenaar subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Meer weten over de voorwaarden, de maatregelen en de aanvraag van deze subsidie? Lees verder ->

Toekomstbestendig Wonen Lening

De Toekomstbestendig Wonen Lening kan aangevraagd worden voor duurzame maatregelen zoals het isoleren van de woning of het plaatsen van zonnepanelen. Ook voor het verwijderen van asbest of bijvoorbeeld het plaatsen van een vegetatiedak kun je deze lening aanvragen.
Daarnaast is het mogelijk om de lening aan te vragen wanneer je maatregelen treft om langer in de woning te blijven wonen, zoals het verlagen van drempels of het verplaatsen van de badkamer naar de begane grond.

Je kunt de lening tegen een aantrekkelijke rente aanvragen bij de gemeente. Kijk op www.putten.nl voor de voorwaarden en het indienen van de aanvraag.

Energiebespaarlening
(Nieuw: vanaf 1 november 2022 geen rente voor mensen met kleinere portemonnee)

Wil je je woning energiezuiniger maken? Dan kun je gebruik maken van de Energiebespaarlening. Je kunt de lening aanvragen voor onder andere isolerende maatregelen (bijvoorbeeld dakisolatie, verwarmende maatregelen (bijvoorbeeld warmtepomp), zonnepanelen of ventilatiesystemen. Meer informatie via warmtefonds.nl

Nieuw: Huishoudens met een verzamelinkomen tot € 45.014 per jaar hoeven vanaf 1 november 2022 geen rente te betalen op een lening bij het Nationaal Warmtefonds om hun koophuis te verduurzamen. De verlaagde rente blijft in ieder geval 2 jaar. Daarna wordt geëvalueerd of de maatregel langer nodig is. Lees hier meer over de Energiebespaarlening met 0% rente (halverwege de pagina).

Btw-terugvragen op zonnepanelen

De btw op de aankoop en installatie van zonnepanelen kan worden teruggevraagd. Bij een investering van € 3000,- aan zonnepanelen is de totale verwachte btw- teruggave zo’n € 500,- . Op de website van de rijksoverheid vind je veelgestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Laag btw-tarief isolatie

De arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar onder het 9%-tarief. Lees verder >

Korting op schoonmaken/inregelen van mechanische ventilatiesystemen

Met de ‘Dat lucht op!’-campagne kun je korting krijgen op het inregelen en/of schoonmaken van je mechanische ventilatiesysteem.

Heb je jouw ventilatiesysteem onlangs schoon laten maken door een bedrijf of ben je van plan om dit te gaan doen? Dan kun je de factuur achteraf opsturen naar Veluwe Duurzaam en 35% van het bedrag terugkrijgen (met een maximum van € 50).

Klimaat & water

Subsidie voor je tuin

Ga je met jouw tuin aan de slag en wil daarbij jouw tuin klimaatbestendiger maken? Dan kun je subsidie ontvangen voor de volgende maatregelen:

 • Afkoppelen van regenwater
 • Planten van een boom
 • Bestrating verwijderen en vervangen voor groen
 • Groen(blauw)dak aanleggen
 • Nuttig gebruik regenwater
 • Regenton, -schutting of -zuil
Stimuleringsbijdrage Stedelijk gebied

Lokale initiatieven en activiteiten die bijdragen aan het klimaatbestendiger maken van het stedelijk gebied, kunnen aanspraak maken op de Stimuleringsbijdrage Stedelijk gebied. Lees verder ->

Mobiliteit

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

Koop of lease je een volledig elektrische personenauto? Dan kom je in aanmerking voor de SEPP. De subsidieregeling is voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische personenauto’s. Voor een nieuwe elektrische middenklasser kun je
€ 4.000,- subsidie krijgen. Voor een gebruikte auto is het bedrag € 2.000,-. Welke auto’s precies in aanmerking komen en de voorwaarden vind je via www.rvo.nl.

Let op! Het subsidiebudget van 2021 voor nieuwe en gebruikte auto’s is op. Vanaf 3 januari 2022 9:00 uur kun je deze subsidie weer aanvragen.

VvE

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Je kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers je gebouw of te verhuren woning verduurzamen.

Dat kan met een warmtepomp en een zonneboiler. VvE’s kunnen voor een appartementengebouw naast een warmtepomp en zonneboiler ook subsidie krijgen voor een centrale aansluiting op een warmtenet. Lees verder ->

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE

Tot en met december 2022 is er weer budget beschikbaar gesteld voor energieadvies, procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de energiebesparende maatregelen aan het gebouw van de Verenigingen van Eigenaren (VvE).

Lees verder ->

VvE Energiebespaarlening

Met de VvE Energiebespaarlening kun je energiebesparende maatregelen in of aan het appartementencomplex laten uitvoeren. Ook kun je de VvE Energiebespaarlening gebruiken om laadpalen op het eigen terrein te realiseren. Op de website van het Nationaal Warmtefonds vind je informatie over deze lening.

Duurzame Monumenten-lening

Wanneer je gaat restaureren, is het vaak ook het juiste moment om energiebesparende maatregelen te treffen. Speciaal voor deze werkzaamheden, is het mogelijk om de Duurzame Monumenten-Lening inzetten. Lees verder ->

Lokale hernieuwbare energieprojecten

Heb je in je buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie? Je kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering van projecten voor groene (hernieuwbare) energie. Alleen lokale duurzame energiebedrijven (bv. energiecoöperaties) kunnen subsidie aanvragen. Meer informatie vind je op de website van de provincie Gelderland.

Klimaat & Water

Subsidie voor je tuin

Ga je met jouw tuin aan de slag en wil daarbij jouw tuin klimaatbestendiger maken? Dan kun je subsidie ontvangen voor de volgende maatregelen:

 • Afkoppelen van regenwater
 • Planten van een boom
 • Bestrating verwijderen en vervangen voor groen
 • Groen(blauw)dak aanleggen
 • Nuttig gebruik regenwater
 • Regenton, -schutting of -zuil
Subsidieverordening Waterbewustzijn

Heb je een initiatief dat in het verlengde ligt van de taken en het werk van het waterschap? En heeft het raakvlakken met recreatie, cultuurhistorie, natuur en/of educatie? Dan kun je aanspraak maken op de Subsidieverordening Waterbewustzijn.

Mobiliteit

Subsidie voor advies laadpalen

De SEEH biedt de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor advieskosten voor het aanleggen van een of meerdere oplaadpunten. Meer informatie ->

Let op! De subsidieregeling opent op 24 januari 2022. Vanaf dat moment kan subsidie worden aangevraagd voor adviezen die na 5 oktober 2021 zijn opgesteld.

Monumenten

Financiële regelingen monumenten

Er zijn verschillende financiële regelingen voor het restaureren en verduurzamen van erfgoed in de provincie Gelderland. Klik hier voor meer informatie >

Subsidie Woonhuismonumenten

Met de subsidie Woonhuismonumenten kun je als eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor de onderhoud van het monument. Denk bijvoorbeeld aan schilderwerk, groenaanleg of onderhoud aan kozijnen. Lees verder ->

Let op! Deze subsidie is elk jaar van 1 maart tot en met 30 april aan te vragen.

Duurzame Monumenten-lening

Wanneer je gaat restaureren, is het vaak ook het juiste moment om energiebesparende maatregelen te treffen. Speciaal voor deze werkzaamheden, is het mogelijk om de Duurzame Monumenten-Lening inzetten. Lees verder ->

Subsidie voor monumenten

Heb je een gemeentelijk monument? Dan kun je voor restauratie- of onderhoudskosten een subsidie aanvragen bij de gemeente. Jaarlijks wordt een maximaal bedrag vastgesteld voor de verstrekking van deze subsidie. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Lees verder ->


Scholen

Subsidie Groene Schoolpleinen

Je kunt subsidie aanvragen voor het ontwerpen en het aanleggen van een groen schoolplein. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van bestrating en aanplanten van bomen en struiken. Meer informatie vind je op de website van de provincie Gelderland >

Subsidie Jong Leren Eten

Alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie/gastles over voeding. Ook de kinderopvang kan gebruik maken van deze subsidie.

Het programma Jong Leren Eten wil kinderen en jongeren met deze tegemoetkoming op een praktische manier in aanmerking laten komen met gezonde en duurzame voeding. Lees verder ->


(Sport)stichtingen en -verenigingen

Gemeenschapsvoorziening

Aanpassingen gemeenschapsvoorziening

Beheer je een gemeenschapsvoorziening (bijvoorbeeld: een dorpshuis) en wilt je maatregelen nemen die energie besparen of opwekken? Dan kun je subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag voor de toegankelijkheids- en energiemaatregelen ligt tussen € 10.000 en € 50.000. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Gelderland.

(Sport)vereniging

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Je kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) je gebouw of te verhuren woning verduurzamen. Dat kan met een warmtepomp en een zonneboiler. Lees verder ->

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Via deze subsidieregeling kun je 35% gesubsidieerd krijgen voor maatregelen met betrekking tot toegankelijkheid en energiebesparing. Lees meer op de website van DUS-I.

Sportlening BNG Duurzaamheidsfonds

Sportverenigingen kunnen bij het BNG Duurzaamheidsfonds een Sportlening aanvragen voor de verduurzaming van hun accommodatie. Het rentetarief van deze lening is 1.95%, lees er meer over op de website van het BNG.

Subsidieverordening Waterbewustzijn

Heb je een initiatief dat in het verlengde ligt van de taken en het werk van het waterschap? En heeft het raakvlakken met recreatie, cultuurhistorie, natuur en/of educatie? Dan kun je aanspraak maken op de Subsidieverordening Waterbewustzijn.

Elektrische deelauto’s

Je kunt subsidie aanvragen als vereniging voor de exploitatie van nieuwe volledig elektrische deelauto’s. Per kalenderjaar is er subsidie mogelijk voor minimaal 2 en maximaal 10 elektrische deelauto’s. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van deze subsidie op Gelderland.nl


Bedrijven

Investeringen

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Je kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) je gebouw of te verhuren woning verduurzamen.

Dat kan met een warmtepomp en een zonneboiler. Voor bedrijven is daarnaast tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Lees verder ->

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Wil je als bedrijf fiscaal voordeel behalen? Dat kan als je investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling lever je gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

– ​Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop je gebruikelijke investeringsaftrek.

– Met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.
Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl

Voorfinanciering ontwikkelkosten windpark of zonnepark

Wil je een onderzoek laten uitvoeren naar de financiering van de realisatie van een windpark of zonnepark? En heb je een onderneming die hernieuwbare energie (windenergie en zonne-energie) produceert of een onderneming die voor minstens 50% eigenaar is van zo’n duurzaam energiebedrijf? Dan kunt je subsidie aanvragen. Ga naar de website van de provincie Gelderland.

Projecten

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Wil je als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? Met deze subsidie kun je een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het advies geeft inzicht in het verduurzamen van de onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.

Let op! Deze subsidie gaat open vanaf 1 oktober 2021

Lokale hernieuwbare energieprojecten

Heb je in je buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie? Je kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering van projecten voor groene (hernieuwbare) energie. Alleen lokale duurzame energiebedrijven (bv. energiecoöperaties) kunnen subsidie aanvragen. Meer informatie vind je op de website van de provincie Gelderland.

Stimuleringsbijdrage

Werk je samen met anderen aan het vasthouden van water en/of het verbeteren van de waterkwaliteit? Dan kun je aanspraak maken op de stimuleringsbijdrage van het waterschap. Lees verder over de voorwaarden.

BNG Duurzaamheidsfonds

Heb je een project of initiatief dat bijdraagt aan de verduurzaming van het milieu, de mens of de markt? Dan kun je in aanmerking komen voor een lening vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds. Er is € 10 miljoen voor het fonds beschikbaar gesteld. Dit is bedoeld voor de financiering van projecten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van een gemeente of provincie. Het fonds verstrekt uitsluitend zakelijke kredieten met een omvang van € 50.000,- tot € 2.500.000,-.
Meer informatie over het BNG Duurzaamheidsfonds.

Mobiliteit

Elektrische deelauto’s

Je kunt subsidie aanvragen als bedrijf voor de exploitatie van nieuwe volledig elektrische deelauto’s. Per kalenderjaar is er subsidie mogelijk voor minimaal 2 en maximaal 10 elektrische deelauto’s. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van deze subsidie op Gelderland.nl

Duurzame vrachtauto’s

Ben jij een vervoerder of verlader met een vestiging in Gelderland? Dan kun je een subsidie aanvragen voor de koop of operationele lease van CNG-, elektrische LNG- of waterstofvrachtauto’s. Lees verder ->

Elektrische en waterstofvoertuigen en MIA\Vamil

Heb je voor je bedrijf een elektrische auto aangeschaft? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Het moet dan gaan om een elektrisch aangedreven personenauto die op de Milieulijst 2021 staat (code E 3110). Met ingang van 2021 kan een ondernemer maximaal 10 elektrische personenauto’s per jaar melden.

Je kunt ook van de MIA/Vamil gebruikmaken bij ander duurzaam transport, zoals elektrische bakfietsen. Lees verder ->

Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg

Wil je voor jouw bedrijf advies over de mogelijkheden van duurzaam goederenvervoer over de weg en daarover een rapport laten opstellen? Dan kun je hiervoor subsidie aanvragen. Lees verder ->

Scroll naar boven
Naar de inhoud springen