Biodiversiteit in de tuin
Door het weghalen van tegels en deze te vervangen door planten, wordt de biodiversiteit gestimuleerd.

Beplanting
Door het aanbrengen van planten trekt de tuin meer insecten en insect-etende dieren aan. De dieren zorgen voor een goede balans en houden uw tuin natuurlijk op orde. Zo wordt de natuurlijke voedselketen in stand gehouden.
Bloemen die het insecten het makkelijkst maken om stuifmeel en nectar te verzamelen, zijn wilde bloemen. Deze bloemen stimuleren de insecten extra om naar de tuinen te komen. Bij het planten kunt u het beste gebruik maken van biologische bloembollen. Deze zorgen nog eens extra voor het behoud van de natuur aangezien deze geen gif bevatten om de houdbaarheid te garanderen.

Huisjes
Ook het aanbrengen van insectenhotels, egelhuisjes en vogelhuisjes zorgen ervoor dat er meer dieren in de tuin komen.
Vogels hebben steeds minder ruimte om een nestje te maken en dit geldt ook voor insecten. Door het ophangen van nestkastjes of insectenhotels kunnen deze dieren geholpen worden en dit helpt mee bij de instandhouding. Ook egels hebben het moeilijk in Nederland, egelhuisjes bieden een plek om te overwinteren.

Water
Water in de tuin trekt dieren aan, ook de dieren hebben last van de droogte. Door kleine schaaltjes water in de tuin te zetten kunnen egels geholpen worden en met een waterbadje de vogels. Groter aanpakken kan ook door de aanleg van een vijver.

Scroll naar boven
Naar de inhoud springen