Algemene voorwaarden kleurwedstrijd

Als je meedoet aan onze kleurwedstrijd ga je akkoord met deze actievoorwaarden. Hieronder lees je de voorwaarden en kom je erachter hoe je kans maakt op leuke prijzen.

1. Deelname

1.1  • Je kunt deelnemen aan de tekenwedstrijd als je in een van de volgende gemeenten woont: Hattem, Elburg, Ermelo, Putten, Nunspeet, Harderwijk of Oldebroek.

1.2  • Deelnemers kunnen meedoen in de voor hun geldende leeftijdscategorie. 3 t/m 5 jaar, 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar.

1.3 • Kinderen kunnen alleen meedoen als een wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven.

1.4 • Door mee te doen aan de kleurwedstrijd, geeft de wettelijk vertegenwoordiger aan dat hij/zij instemt met de actievoorwaarden en het privacy beleid. Gegevens van de kinderen worden alleen gebruikt om te corresponderen over de kleurwedstrijd.

1.5  • Als je persoonsgegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, word je uitgesloten van deelname.

1.6 • Deelname aan deze kleurwedstrijd is gratis. Opsturen naar het antwoordnummer is ook gratis.

1.7 • Alle informatie over de kleurwedstrijd is te vinden op: www.veluweduurzaam.nl/kleurwedstrijd

1.8 • Per kind accepteren wij één inzending. Bij meerdere inzendingen wordt één kleurplaat meegenomen in de beoordeling.

1.9 • De kleurplaat kan worden opgehaald bij verschillende punten binnen de gemeente en is ook te downloaden. De ophaalpunten en de download link zijn te vinden op: www.veluweduurzaam.nl/kleurwedstrijd

1.10 • De actie loopt tot 18-02-2022 en een inzending moet uiterlijk 18-03-2022 zijn ontvangen via de post door Veluwe Duurzaam of ingeleverd bij één van de inleverpunten.

1.11 • Voor kinderen gelden de volgende wedstrijdregels: kleur de kleurplaat in en schrijf met hulp van je ouders de namen van de duurzame toepassingen op de juiste plekken. Schrijf je naam, e-mailadres en adres op de kleurplaat. Wanneer je dit hebt gedaan stuur je de kleurplaat op door het antwoordnummer en adres op de envelop te schrijven. Een postzegel is niet nodig.

1.12 • Wedstrijdregels voor de ouders luiden als volgt: help je kind bij het plaatsen van de namen van de duurzame toepassingen op de juiste plekken. Door het terugsturen van de kleurplaat inclusief persoonsgegeven ga je akkoord met deze actievoorwaarden en privacy voorwaarden.

2. Prijzen en trekking

2.1 • De winnaars worden gekozen uit de inzendingen waarop naast een mooie gekleurde plaat ook de namen van de duurzame toepassingen op de juiste plek staan.

2.2 • Er is voor elke leeftijdscategorie een eerste prijs te winnen. Per gemeente worden per leeftijdscategorie dus drie prijzen uitgereikt. De te winnen prijzen zijn te vinden op: www.veluweduurzaam.nl/kleurwedstrijd

2.3 • De leeftijdscategorieën zijn: 3 t/m 5 jaar, 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar.

2.4 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar. Mochten onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat een prijs niet geleverd kan worden, dan behoudt Veluwe Duurzaam het recht om de prijs te vervangen voor een vergelijkbare prijs. Wij nemen in dat geval contact op met de prijswinnaar(s).

2.5 • De prijswinnaars worden gekozen door een door Veluwe Duurzaam aangewezen jury. De prijswinnaars worden ook gepubliceerd op de website.

2.6 • Over de uitslag van de kleurwedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

2.7 • De winnaars worden binnen 14 dagen na de sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gesteld. Wanneer de prijswinnaar binnen 14 na kennisgeving geen contact opneemt of de prijs niet claimt, behoudt Veluwe Duurzaam zich het recht om een nieuwe prijswinnaar te trekken.

2.8 • We houden de winnaars op de hoogte over de ontvangst van de prijs en de vorm waarin dit gebeurt.

3. Privacy

3.1 • Door deel te nemen aan de kleurwedstrijd geef je Veluwe Duurzaam toestemming om foto’s van de ingekleurde kleurplaat te gebruiken voor publicatie. Dit geldt ook voor eventueel andere toegestuurde foto’s die samenhangen met de deelname aan deze actie. Hiervoor ontvangt de deelnemer geen restitutie of vergoeding.

3.2 • Als jouw kind behoort tot de prijswinnaars, stem je ermee in dat Veluwe Duurzaam de kleurplaat van jouw kind mag publiceren. Dit samen met de naam, gemeente en leeftijd van jouw kind.

3.3 • Heb jij bezwaar met artikel 3.1 en/of 3.2 van de privacy voorwaarden dan kan dit enkel voorafgaand aan deelname van deze actie schriftelijk aan Veluwe Duurzaam kenbaar gemaakt worden.

3.4 • Alle verkregen persoonsgegevens met betrekking tot de kleurwedstrijd worden niet verstrekt aan derden. Als jij aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen van Veluwe Duurzaam of op een andere manier in contact wil blijven dan word jij toegevoegd aan ons e-mailbestand. In alle overige gevallen worden jouw gegevens binnen twee maanden na de kleurwedstrijd vernietigd.

4. Aansprakelijkheid

4.1 • De actie wordt georganiseerd door Veluwe Duurzaam in samenwerking met de gemeenten Hattem, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Oldebroek.

4.2 • De boven genoemde partijen zijn onder geen beding aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook die voortvloeien uit deelname aan deze kleurplatenwedstrijd.

4.3 • Aan druk of tikfouten kunnen geen rechten worden ontleend.


Scroll naar boven
Naar de inhoud springen