Niet alleen de eigen tuin is geschikt voor aanpassingen maar ook jouw buurt. Door aanpassingen aan te brengen op openbare plekken kan overlast van water worden teruggedrongen. Deze aanpassingen kunnen ook worden meegenomen tijdens de herinrichting van je buurt. 

Regenpijpafkoppeling
Een regenpijp is in de meeste gevallen aangesloten op het riool. Dit relatief schone regenwater wordt hierdoor gemengd met afvoerwater van bedrijven en huishoudens. Hierdoor wordt het water vervuild.

Door de regenpijp af te koppelen van het riool en het water anders op te vangen, kan dit water gebruikt worden. Dit relatief schone water wordt zo niet meer gemengd met het vuile rioolwater. Het water kan ook in de bodem worden geïnfiltreerd om verdroging te voorkomen. Het regenwater gaat dan niet meer langs de waterzuiveringsinstallatie en wordt nu op een duurzame manier gebruikt.

Tegels eruit, infiltratiestroken of velden
Door het verwijderen van stenen aan de kanten van wegen en gebouwen kan water worden geïnfiltreerd. Het water stroomt zo niet meer in zijn geheel de riolering in maar krijgt de kans om de bodem in te trekken. Dit kan extra worden gestimuleerd door het aanleggen van bovengrondse goten die van gebouwen of wegen naar deze gebieden worden geleid. 

Ook bij regenwaterafkoppeling zijn deze stroken of velden nodig. Wanneer er extreme buien vallen kan het overige water hier naartoe worden geleid. Zo kan wateroverlast worden voorkomen.

Infiltratiekratten
Infiltratiekratten zijn kratten die worden ingegraven onder de grond. Tijdens regenbuien loopt het water in deze kratten. Het water kan hier worden opgeslagen en langzaam worden afgegeven aan de bodem. Deze kratten nemen weinig ruimte in beslag en zijn daardoor ook geschikt voor buurten die weinig ruimte hebben voor groenstroken.

Waterplein
Een waterplein heeft meer ruimte nodig en is geschikt voor grotere buurten. Een openbare ruimte wordt verdiept aangelegd om zo opslag te bieden voor water. Het grootste deel van het jaar zijn deze pleinen droog zodat ze gebruikt kunnen worden voor sport- of spel activiteiten.

Verkeersdrempels
Door verkeersdrempels strategisch te plaatsen kunnen deze helpen bij waterrichting. Ook kan water worden opgeslagen tussen drempels en het trottoir. Daarbij kunnen zo kwetsbare gebieden worden beschermd. Er moet wel voorkomen worden dat het vasthouden van water op deze manier niet zelf voor wateroverlast zorgt.

Scroll naar boven
Naar de inhoud springen