Een infiltratieveld is een plek waar water de ruimte heeft om de grond in te trekken. Het woord infiltratie betekent dan ook ‘het in de grond trekken van water’. Dit is van belang om tijdens warme periodes droogte tegen te gaan. De grond bevat door de infiltratie genoeg water en blijft dus langer nat. Ook tijdens langere periodes van droogte.

Daarnaast is een infiltratieveld belangrijk voor de riolering. Tijdens stevige buien raakt de riolering vaak overbelast omdat het water dat op straten, daken en versteende tuinen valt allemaal in het riool terecht komt. Dat kan het riool niet aan en je zult merken dat de straten en soms zelfs huizen onderlopen. Door het water in je eigen tuin op te vangen ga je dit tegen.

Voordelen

  • Minder wateroverlast
  • Helpt het tegengaan van droogte

Mogelijkheden
Een infiltratieveld kan verschillende vormen hebben. Het belangrijkste is dat een deel van je tuin onder het maaiveld ligt. Dat wil zeggen dat het lager ligt dan de omliggende bestrating en verhogingen. Op deze manier stroomt het water natuurlijk naar de laagste plek en heeft het voldoende ruimte om de grond in te trekken.

Je kunt ook je regenpijp aansluiten op dit infiltratieveld. Via een gootje leid je dan het water naar deze plek toe.

Een infiltratieveld kun je aanleggen in de vorm van een wadi, dit is een wat kleinere en diepere verlaging. Maar je kunt ook een deel van een (gras)veld verlagen, zodat er voldoende ruimte ontstaat voor de opvang van water. Verder is het mogelijk om stroken langs je terras te gebruiken als infiltratievoorziening. Plant hier planten die goed tegen water kunnen en maak deze niet dieper dan 30 cm om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Het belangrijkste voor een infiltratieveld is dat er een lager liggende plek ontstaat waar water vanaf je dak en bestraatte delen uit je tuin naar toe kan en waar het de ruimte heeft om de grond in te trekken.

Kostenplaatje(s)
Het aanleggen van een infiltratiestrook kan relatief eenvoudig en goedkoop zijn. Houd er wel rekening mee dat je gebruik moet maken van planten die goed tegen water kunnen. Een infiltratieveld is daarom niet mogelijk als je klei of leem in je tuin hebt.

Subsidiemogelijkheden
Bekijk hier meer informatie over het aanleggen van de voorziening binnen de stimuleringsregeling. Sommige gemeenten bieden een subsidie voor het aanleggen van een infiltratiestrook. Bekijk de mogelijkheden, voorwaarden en subsidiebedragen in jouw gemeente.

Voorbeeldtuin

Categorie: Water in de tuin

Anderen zochten ook naar


Scroll naar top
Skip to content