Op de Noord-Veluwe wordt er samengewerkt om duurzame energie op te wekken. Het doel is om in 2030 ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit in de eigen regio op te wekken. En om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit noemen we de Regionale Energiestrategie (RES). De bedoeling is om de energie op te wekken via zonne- en windenergie. De uitstoot van de broeikasgassen wordt hiermee met 49% verlaagd.

Er zijn drie plannen opgesteld waarin er plekken worden gekozen waar duurzame energie opgewekt kan worden. Op de website energienoordveluwe.nl kon je aangeven wat je hierin belangrijk vindt. De resultaten hiervan zijn meegenomen in de verdere uitwerking van de energiestrategie.


Op 9 juli 2021 is de RES aangeboden bij het Nationaal Programma RES.
De focus ligt op bestaande en al in ontwikkeling zijnde energieprojecten. De regio richt zich voor windenergie op de volgende drie gebieden: Knooppunt Hattemerbroek, bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk en Nuldernauwkust in Ermelo en Putten.

Voor zonne-energie zet de regio vooral in op zonnepanelen op grote daken en langs wegen. Daarnaast wil de regio ook zonne-energie op particuliere daken stimuleren. Tegelijkertijd worden nieuwe technologieën goed in de gaten gehouden. Waterstof zou bijvoorbeeld een manier kunnen zijn om duurzame energie te bewaren en te vervoeren en wellicht zijn zoutbatterijen geschikt om in de toekomst op grote schaal de opgewekte energie op te slaan. Naast de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit geeft de RES ook inzicht in de stappen richting een aardgasvrije gebouwde omgeving.

De RES kwam tot stand met bijdrage van maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers van de Noord-Veluwe. In de komende tijd worden de plannen uit de RES uitgewerkt naar concrete energieprojecten.

Scroll naar boven
Naar de inhoud springen