De regio Noord-Veluwe wil in 2030 60% van de energie duurzaam opwekken. Om dat te bereiken moet er nagedacht worden over de manier waarop de regio dit wil doen. Daarom werken de gemeenten in de regio samen om dat te bereiken. Lees hier meer over succesvolle samenwerkingen op regionaal gebied.

RES Noord-Veluwe

De Regionale Energiestrategie is een plan waarin de regio Noord-Veluwe samenwerkt om in 2030 60% duurzame energie op te wekken. Jij kunt hier over meedenken.

Transitievisie Warmte

Elke gemeente maakt een plan om aardgasvrij te worden. Dit wordt de Transitievisie Warmte genoemd.

RAP

In het Regionaal Adaptatie Plan wordt er in de regio Noord-Veluwe gekeken hoe wateroverlast, droogte en hitte aangepakt kunnen worden.

Energiecoöperaties

Op deze pagina vind je een overzicht van energiecoöperaties die actief zijn in de regio Noord- Veluwe. 

Scroll naar top
Skip to content