Er zijn verschillende financiële regelingen waar jullie kerk gebruik van kan maken. Let op: in sommige gevallen is de regeling specifiek voor een gebouw met een monumentale status of voor een specifieke gemeente.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
Met de Investeringssubsidie duurzame energie kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers en zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Als kerk bestaat alleen de mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen via de zakelijke weg. Daarvoor heb je een KvK-nummer nodig. Lees verder >

Algemene Subsidieverordening Gelderland (AsG) 
Voor eigenaren van erfgoed in Gelderland is er subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van onderzoek naar verbeteringen van functioneel gebruik en het restaureren van erfgoed op een duurzame manier. De voorwaarden zijn o.a. dat het een pand is met een openbare functie (kerkgebouw, kasteel, vergaderlocatie etc.) en dat er een exploitatiebegroting aanwezig is. Bekijk paragraaf 7.4.2 van het besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland voor de aanvullende voorwaarden.

Subsidie Aanpassingen gemeenschapsvoorziening
Als een kerkgebouw functioneert als gemeenschapsvoorziening is het mogelijk om subsidie te ontvangen voor het uitvoeren van duurzame maatregelen. Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moeten worden, omdat het specifiek om een gemeenschapsvoorziening gaat. Deze voorwaarden kun je hier lezen in paragraaf 2.12.1. Kijk voor verdere informatie op de website van de provincie Gelderland.

Gelderse Monumentenfonds-hypotheek (voor kerken met monumentale status)
Ben je eigenaar van een monument in Gelderland en ga je kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of ben je van plan om energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kun je  mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.​​ Deze hypotheek geldt voor rijksmonumenten en monumenten die beschermd zijn door de gemeente.

Monumentenwacht Gelderland (voor kerken met monumentale status)
Het is mogelijk voor kerken met een monumentale status om een abonnement bij de Monumentenwacht af te sluiten die jaarlijks komen inspecteren. Dit kost € 60,- per jaar. Tegen een gereduceerd kan een professional van de monumentenwacht een energieadvies maken. Kijk voor meer informatie op de website van Monumentenwacht Gelderland

Scroll naar boven
Naar de inhoud springen