Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Particuliere huishoudens en zakelijke gebruikers (waaronder VVE’s) die zelf duurzame energie willen opwekken of willen isoleren kunnen subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen en isolerende maatregelen. De subsidie is afhankelijk van de gekozen maatregel. Aanvragen kan  via RVO.nl.

Subsidie woonhuismonumenten

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag.

Vergoeding voor een duurzaamheidsadvies bij het Restauratiefonds

Het Restauratiefonds werkt samen met duurzaamheidsadviseurs. Deze adviseurs zijn gespecialiseerd in advies voor monumenten. Vraag je zo’n adviesgesprek aan via het Restauratiefonds? Dan kun je tot maximaal € 1.000 vergoeding aanvragen.

Duurzame Monumenten-lening

Eigenaar-bewoners en VvE’s die bij het Restauratiefonds een lening voor restauratie aanvragen kunnen als extra dienstverlening in één pakket hun duurzame ingrepen meefinancieren. De restauratie en de energiebesparing regel je zo in één keer, tegen dezelfde rente. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. Bekijk alle voorwaarden van de Duurzame Monumenten-Lening. Deze lening geldt voor rijks monumentale woningen of appartementen.

Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Warmtefonds. Het fonds wordt ingezet om particuliere woningeigenaren en VvE’s een gunstige Energiebespaarlening te bieden. Als je de monumentale status van jouw woning kunt aantonen, gelden er andere isolatie-eisen en kun je in aanmerking komen voor deze lening. Neem voor meer informatie contact op met het Nationaal warmtefonds.

Gelderse Monumentenfonds-hypotheek

Ben je eigenaar van een monument in Gelderland en ga je kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van jouw pand? Of ben je van plan om energiebesparende maatregelen in het monument te nemen? Dan kun je mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.​​ Deze hypotheek geldt voor rijksmonumenten en monumenten die worden beschermd door de gemeente.

Monumenten-hypotheek (annuïtair)

Een Monumenten-hypotheek (annuïtair) is een lening waarvan tijdens de rentevaste periode het bedrag aan rente en aflossing per maand, gelijk blijft. Met deze lening met een marktconforme rente kun je aanvullende kosten van jouw monument financieren. Het maakt niet uit of het een rijksmonument, gemeentelijk of provinciaal monument betreft, maar de werkzaamheden moeten gericht zijn op het herstel van monumentale waarden.

Algemene Subsidieverordening Gelderland (AsG)

Onderzoek naar het verbeteren van het functioneel gebruik van het erfgoed bedraagt maximaal 75% van de kosten, met een minimum van €3.000 en een maximum van €50.000. Subsidie voor het restaureren van erfgoed bedraagt maximaal 60% van de kosten met een minimum van €25.000 en een maximum van €500.000. De voorwaarden zijn o.a. dat het een pand met een openbare functie betreft (kerkgebouw, kasteel, vergaderlocatie etc.) en dat er een exploitatiebegroting aanwezig is. Bekijk paragraaf 7.4.4 van het besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland voor de aanvullende voorwaarden.

Scroll naar top
Skip to content