Voor VvE’s zijn er een aantal relevante subsidies en leningen. Deze worden beschikbaar gesteld door o.a. de provincie Gelderland en de landelijke overheid.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

Voor VVE’s is er subsidie voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en voor procesbegeleiding, een uitgebreid berekend energieadvies of een MJOP.

Wilt u subsidie aanvragen voor advies en begeleiding binnen de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)? Dan kunt u dat slechts één keer doen. Daarbij kunt u kiezen uit 3 varianten.

De varianten zijn:

  • energieadvies (zonder een besluit tot investeren);
  • energieadvies met procesbegeleiding (inclusief een besluit tot investeren);
  • energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding.

Tijdens een energieadviesgesprek denkt de adviseur graag met u mee welke variant voor u meest gunstig is. Vraag hier het energieadviesgesprek voor VVE’s aan.


Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Meer informatie op de website van RVO >


Subsidies in mijn gemeente

In sommige gemeenten is een gemeentelijke subsidie voor duurzame maatregelen in VvE’s beschikbaar.

Ga voor subsidies in jouw gemeente naar het overzicht >


VvE Energiebespaarlening

Met de Energiebespaarlening kun je energiebesparende maatregelen in of aan het appartementencomplex direct laten uitvoeren, zonder je reserveringen aan te spreken. De VvE dient uit ten minste 8 wooneenheden te bestaan. De lening heeft een looptijd van 10 tot 20 jaar naar keuze en kan onbeperkt geheel of gedeeltelijk vervroegd boetevrij worden afgelost (met een minimum van € 250,-). Wil je een lening aanvragen voor zonnepanelen? Dat kan, maar alleen i.c.m. een andere maatregel. Je kunt maximaal 75% van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen.

De VvE Energiebespaarlening met een looptijd van 30 jaar is beschikbaar voor VvE’s die vergaande verduurzamingsmaatregelen treffen. Deze gecombineerde maatregelen zijn te financieren met het Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP) en het Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter (ZEP+/NOM).

Meer informatie kun je vinden op de website van de VvE Energiebespaarlening >


Duurzame Monumenten-Lening

De Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan VvE’s voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonumentaal appartement. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. De aanvrager betreft een VvE van een rijksmonumentaal woon- en/of appartementencomplex.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Duurzame Monumenten-Lening >


Subsidie lokale hernieuwbare energieprojecten

Lokale duurzame energiebedrijven (zoals energiecooperaties, rechtspersonen zonder winstoogmerk en (samenwerkende) Verenigingen van Eigenaars (VvE)) kunnen subsidie aanvragen.

Scroll naar top
Skip to content