In 2013 is het klimaatbeleid De Energiek Stad – een routekaart naar een klimaatneutraal Harderwijk opgesteld. Hierin staat de ambitie om als Harderwijk in 2031 de CO2–uitstoot met 45% te verminderen ten opzichte van 2010 en in 2050 energieneutraal te zijn. De routekaart Energieke Stad is opgebouwd uit de componenten; besparen van energie, benutten van duurzame energie en het compenseren. De gemeente Harderwijk neemt voor de uitvoering van het beleid de motiverende, stimulerende en faciliterende rol op zich.

Scroll naar boven
Naar de inhoud springen