Gerald Groeneveld (Wezep)

Het is raadzaam ook zuinig om te springen met energie, enerzijds omdat dit beter is voor het milieu maar ook om zo min mogelijk uit te geven aan energiekosten. De sterk stijgende energieprijzen geven zeker een reden om optimaal om te springen met energie. Het is dus zeer interessant om te weten wat de energieprestatie (energieverbruik) van uw woning is, maar nog belangrijker hoe u deze prestaties kunt verbeteren.

Specialisaties:
Energiebesparing, integraal advies (aandacht voor complete woning en persoonlijke woonsituatie) en energielabels.

Hanno van der Mark (Putten)

Hanno van der Mark geeft u een betrouwbaar, goed onderbouwd advies waar u op kunt bouwen.

Specialisaties:
Isolatieadvies, energiebesparing, energielabels woning en utiliteit, ventilatie, bouwtechnisch advies, nieuwbouw, energieneutraal wonen en verbouwingen. 

Herro Vogel (Oosterwolde, GLD)

De kosten voor energie zijn één van de grootste vaste uitgaven. Daarom is het raadzaam om uw woning kritisch tegen het licht te houden. Welke energiebesparende mogelijkheden zijn er voor u? Voor een volledig advies over de aanpassing van uw woning kunnen wij u informeren. HV Bouwmanagement is sinds 2004 betrokken bij  verbouwingen waarbij energiebesparende maatregelen  een grote rol hebben gespeeld. Neem contact op en u zult er achter komen welke voordelen het verbeteren van uw woning met zich mee brengt.

Specialisaties:
Isolatieadvies, energiebesparing, energielabels woning en utiliteit, ventilatie, bouwtechnisch advies, nieuwbouw, energieneutraal wonen en verbouwingen. 

René de Brouwer (Ermelo)

Als u zich zorgen maakt over de hoogte van uw jaarlijkse energielasten, met de wetenschap dat ze de komende 10 jaar verder zullen stijgen, schakel ons dan in. We brengen het energieverbruik in kaart en maken projecties van energiekosten naar de toekomst toe. We gaan op zoek naar praktische mogelijkheden om het energieverbruik terug te dringen. We ramen de kosten van alle verbetermaatregelen die we aandragen. Ook bepalen we de rentabiliteit van zo’n investering.

Specialisaties:
Isolatieadvies, energiebesparing, integraal advies (aandacht voor complete woning en persoonlijke woonsituatie), energielabels,  ventilatie, koudebruggen, passiefhuis, warmtepompen, nieuwbouw, installatieadvies, energie-opwekking, energieneutraal wonen, monumenten en verbouwingen.

Marian Blokker 

In ons klimaat bent u voor een groot deel van de tijd binnenshuis. Hoe fijn is het dan om een comfortabele, gezonde en energiezuinige woonruimte te hebben. Ik ben energieadviseur en help u bij het verduurzamen van uw woning, daarbij kijk ik behalve naar de mogelijkheden voor energiebesparing ook naar het binnenmilieu, de mogelijkheden om milieuvriendelijke (bouw)materialen te gebruiken om een zo mens- en milieuvriendelijke leef en werkplek te creëren.

Specialisaties:
Isolatieadvies, energiebesparing, energielabels,  stralingsmetingen, installatieadvies, energieneutraal wonen, 
natuurlijke bouwmaterialen, bouwbiologie en verbouwingen.

Dirk Koele

Ons motto is een koel advies voor energiebesparing en wooncomfort. We willen allemaal wel energie besparen maar het wordt pas echt fijn als het ook samengaat met een verbetering van uw wooncomfort. Verder is het prettig als een maatregel geen stijging van de woonlasten tot gevolg heeft. Nu investeren in besparende maatregelen en als dit gefinancierd moet worden, mogen de kosten van de lening niet hoger zijn dan de winst uit de energiebesparing. Dat proberen we in onze advisering mee te nemen.

Specialisaties:
Isolatieadvies, energiebesparing, integraal advies (aandacht voor complete woning en persoonlijke woonsituatie), energielabels, ventilatie, koudebruggen, passiefhuis, bouwtechnisch  advies, nieuwbouw, energie- opwekking, energieneutraal wonen en verbouwingen. Thermografisch onderzoek met warmtebeeld camera, bouwfysica, luchtdicht bouwen.

David Meijvogel

De energietransitie hebben we net iets te laat ingezet. Elke stap die we vandaag kunnen zetten, moeten we vandaag zetten. Dat kan natuurlijk alleen als het ook betaalbaar is. Verduurzamen moet in mijn optiek pragmatisch en realistisch worden gedaan. Gelukkig biedt verduurzaming ook een hoop economische kansen, ook voor particulieren. In die zin geldt ook: Hoe sneller bepaalde duurzame maatregelen genomen worden, hoe langer u ervan kunt profiteren.

Specialisaties:
Installatie techniek, verwarming, koeling, ventilatie, waterbehandeling, energieconcepten voor utiliteit, kennis van isolatie.


Yvonne Feuerhahn 

Yvonne Feuerhahn is energieadviseur en coördineert de energieadviesgesprekken bij Veluwe Duurzaam. Vragen omtrent advies of het energieadviesgesprek worden door haar beantwoord.

Scroll naar boven
Naar de inhoud springen