Bewoners van de Wijk van de Toekomst kunnen subsidie aanvragen voor het nemen van isolatie- en installatiemaatregelen. Om voor subsidie voor isolatie in aanmerking te komen is een energieadvies nodig. In het advies staat welke isolatiemaatregelen nodig zijn om de woning op energielabel B of beter te krijgen.
De gemeente Ermelo werkt voor het geven van adviezen samen met Duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam.
Huiseigenaren kunnen zich hieronder aanmelden voor een energieadviesgesprek.

Energieadvies
Gemeente Ermelo biedt bewoners van de Wijk van de Toekomst een energieadvies aan. Het energieadvies wordt opgesteld door een onafhankelijke adviseur. Deze voert met de bewoners een gesprek ‘aan de keukentafel’ om de mogelijkheden voor de woning door te nemen en wensen en vragen in kaart te brengen. Dit gesprek wordt samengevat in het energieadvies met daarbij een stappenplan. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het is de bedoeling om van december 2020 tot maart 2021 een groot aantal energieadviesgesprekken te voeren met huiseigenaren die dit op prijs stellen.

Berekeningen
Van maart tot september 2020 heeft Veluwe Duurzaam in samenwerking met vier energieadviseurs meer dan 25 woningen opgemeten en doorgerekend. Er is berekend welke delen van de woning nog geïsoleerd moeten worden om minimaal aan label B te voldoen. Er wordt nl. vanuit gegaan dat huizen met label B een voldoende isolatieniveau hebben om als wijk verantwoord van het aardgas af te kunnen gaan.
Aan de hand van deze berekeningen zijn per type woning in de Wijk van de Toekomst richtlijnen opgesteld voor een advies voor wat betreft de isolatie die nog nodig is om op label B uit te komen.

Energieadvies als beginpunt
Een energieadvies is nodig om subsidie aan te kunnen vragen maar helpt ook bij de bewustwording van de mogelijkheden. Ook voor mensen die nog geen idee hebben wat er nodig is voor hun woning om van het aardgas af te kunnen geeft een energieadvies duidelijkheid. Het kan een beginpunt zijn om te weten wat er de komende jaren nodig is om te doen. Hoe vroeger iemand op de hoogte is van wat nodig is, hoe beter gepland kan worden en bijv. bepaald onderhoud aan de woning gecombineerd kan worden met isolatie of het aanbrengen van HR++glas.

Meer informatie?
Bekijk dan de veel gestelde vragen:


Scroll naar top
Skip to content