De algemene regel is dat voor wijzigingen aan een monument een omgevingsvergunning nodig is, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Dat geldt ook voor isolerende of energie-opwekkende ingrepen, vooral als de veranderingen onomkeerbaar zijn of zichtbaar vanaf de openbare weg. De maatregelen die bij het ene monument inpasbaar zijn, zijn dat bij een ander wellicht niet. Dit kan per gebouw verschillen.

Tref je maatregelen waarbij jouw monument niet of nauwelijks wordt gewijzigd, dan is er vaak geen vergunning vereist. Hierbij kun je denken aan het regulier onderhoud en het uitvoeren van kleine reparaties met oorspronkelijke materialen.
Voorafgaand overleg met jouw gemeente is aan te raden. Voor wijzigingen aan de buitenzijde van een niet-monumentaal pand in een beschermd gezicht is meestal wel toestemming van de gemeente nodig.

Wanneer je vragen hebt over jouw monument en het verduurzamen hiervan, dan kun je telefonisch contact opnemen met de adviseur Monumentenzorg van de gemeente Elburg, telefoon 0525 688688.
Op de website van de gemeente Elburg is informatie te vinden over het over het aanvragen van een vooroverleg en van de omgevingsvergunning.

Scroll naar top
Skip to content