Algemene Subsidieverordening Gelderland (AsG)
Voor eigenaren van erfgoed in Gelderland is er subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van onderzoek naar verbeteringen van functioneel gebruik en het restaureren van erfgoed op een duurzame manier. Subsidie voor het uitvoeren van onderzoek naar het verbeteren van het functioneel gebruik van het erfgoed bedraagt maximaal 75% van de kosten, met een minimum van €3.000 en een maximum van €50.000. Subsidie voor het restaureren van erfgoed bedraagt maximaal 60% van de kosten met een minimum van €25.000 en een maximum van €500.000. De voorwaarden zijn o.a. dat het een pand met een openbare functie betreft (kerkgebouw, kasteel, vergaderlocatie etc.) en dat er een exploitatiebegroting aanwezig is. Bekijk paragraaf 7.4.2 van het besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland voor de aanvullende voorwaarden.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
Particuliere huishoudens en zakelijke gebruikers (waaronder VVE’s) die zelf duurzame energie willen opwekken kunnen subsidie aanvragen voor zonneboilers en warmtepompen. De subsidie is afhankelijk van de gekozen maatregel. Aanvragen kan  via RVO.nl.

Duurzame Monumenten-lening
Eigenaar-bewoners en VvE’s die bij het Restauratiefonds een lening voor restauratie aanvragen kunnen als extra dienstverlening in één pakket hun duurzame ingrepen meefinancieren. De restauratie en de energiebesparing regelt u zo in één keer, tegen dezelfde rente van 1,5%. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. Bekijk alle voorwaarden van de Duurzame Monumenten-Lening. Deze lening geldt voor rijksmonumentale woningen of appartementen.

Energiebespaarlening
De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Warmtefonds. Het fonds wordt ingezet om particuliere woningeigenaren en VvE’s een gunstige Energiebespaarlening te bieden. Als uw de monumentale status van uw woning kunt aantonen, gelden er andere isolatie-eisen en kunt in aanmerking komen voor deze lening. Neem voor meer informatie contact op met het Nationaal Warmtefonds.

Gelderse Monumentenfonds-hypotheek
Bent u eigenaar van een monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of bent u van plan om energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.​​ Deze hypotheek geldt voor rijksmonumenten en monumenten beschermd door de gemeente.

Monumenten-hypotheek (annuïtair)
Een Monumenten-hypotheek (annuïtair) is een lening waarvan tijdens de rentevaste periode het bedrag aan rente en aflossing per maand, gelijk blijft. Met deze lening met een marktconforme rente kunt u aanvullende kosten van uw monument financieren. Het maakt niet uit of het een rijksmonument, gemeentelijk of provinciaal monument betreft, maar de werkzaamheden moeten gericht zijn op het herstel van monumentale waarden.

Subsidie woonhuismonumenten
Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag.

Scroll naar boven
Naar de inhoud springen