Bedrijven

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Met de Investeringssubsidie duurzame energie kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Lees meer.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. Lees meer >

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening. (Let op: Het aftrekpercentage van de EIA wordt in 2019 verlaagd van 54,5% naar 45%.)  Lees meer >

Lokale hernieuwbare energieprojecten
Heb je in je buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie? Je kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering van projecten voor groene (hernieuwbare) energie. Alleen lokale duurzame energiebedrijven (bv. energiecoöperaties) kunnen subsidie aanvragen. Meer informatie vind je op de website van de provincie Gelderland.

Landelijke asbest regeling
De landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is bedoelt voor particulieren, (agrarische)bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De regeling loopt van 2016 tot en met 2019. Per jaar wordt een subsidieplafond bekend gemaakt. Voor 2018 is het budget overschreden. Aanvragen indienen is nog wel mogelijk, maar de kans is klein dat deze worden gehonoreerd. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door RVO, www.rvo.nl.

Asbestdak eraf, zonnepanelen erop (aanvragen niet meer mogelijk)
De provinciale stimuleringsregeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” was bedoeld voor agrariërs, voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok en liep tot en met oktober 2016. De provinciale stimuleringsmaatregel “Asbest eraf, zonnepanelen erop” is in alle provincies gesloten. Aanvragen is dan ook niet meer mogelijk.

Stimulering energie besparing bij bedrijven
Wilt u externe deskundigen inhuren voor het werven van bedrijven/instellingen en het begeleiden van deze bedrijven/instellingen bij de inventarisatie van maatregelen, aan de hand van een energiescan? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Risico’s dekken voor aardwarmte 2018
Wilt u als ondernemer investeren in een aardwarmteproject? De regeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) verzekert uw bedrijf tegen de financiële risico’s van misboring bij een aardwarmteproject. Lees meer >

Infographic RVO
Bekijk deze handige infographic van RVO voor ondernemers die opzoek zijn naar duurzame huisvesting in bestaande- of nieuwbouw. 

Regeling groenprojecten
Groen beleggen of sparen? Dan krijgt u belastingvoordeel. Investeert u in een groenproject? Dan kan de bank u met een groenverklaring een lening voor een lager rentetarief aanbieden. Lees meer >

(Sport)verenigingen en -stichtingen

Subsidie energiebesparing of duurzame energie
Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van een subsidieregeling. Meer informatie is te vinden op www.rvo.nl

In enkele gemeenten in de regio is er ook een lening mogelijk voor sportaccomodoties en maatschappelijke organisaties die duurzame maatregelen willen nemen. O.a. in de gemeente PuttenErmelo en Oldebroek

Onderzoek energiebesparing woningen met een VvE
Verenigingen van Eigenaars kunnen een subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een onderzoek naar een Nul op de Meter (NOM)-ready aanpak. Deze aanpak houdt in dat de woning direct verbeterd wordt en verantwoord voorbereid is op de een volledig energieneutraal functioneren met behulp van latere ingrepen. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Gelderland.

Scholen

Energiedisplay scholen
De subsidie voor de aanschaf van een energiedisplay is niet langer beschikbaar. 

Subsidie voor verduurzaming scholen
Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw school verduurzamen of verfrissen? Vanaf 3 oktober kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van €3.500. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl

Scroll naar top
Skip to content